Top transparent
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik mechanik lotniczy
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Technik ekonomista
Technik logistyk stoisko na targach
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

ZAPYTANIE DO ROZPOZNANIA CENOWEGO 26 MAJA 2017 r.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime ZAPYTANIE DO ROZPOZNANIA CENOWEGO NA DOSTĘP DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ERP – EpicoriScala 2018-05-15 598 KB pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 26 MAJA 2017 r.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I WYBORZE OFERTY 2018-05-15 608 KB pobierz
mime UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA 2018-05-15 338 KB pobierz
mime INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2018-05-15 1,13 MB pobierz
mime ZMIANA TERMINU 2018-05-15 35,8 KB pobierz
mime ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2018-05-15 13,8 KB pobierz
mime ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2018-05-15 19,8 KB pobierz
mime OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-05-15 5,27 MB pobierz
mime INFORMACJA 2018-05-15 487 KB pobierz
mime FORMULARZ CENOWY 2018-05-15 900 KB pobierz
mime OŚWIADCZENIE OFERENTOWE 2018-05-15 628 KB pobierz
mime OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU 2018-05-15 475 KB pobierz
mime PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ I 2018-05-15 2,9 MB pobierz
mime PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II 2018-05-15 2,86 MB pobierz
mime ZAPYTANIE OFERTOWE 2018-05-15 1,15 MB pobierz
mime ZASADA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 2018-05-15 2,81 MB pobierz
mime ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 2018-05-15 416 KB pobierz
mime FORMULARZ CENOWY AKTUALNY 2018-05-15 107 KB pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 26 KWIETNIA 2017 r.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime UNIEWAŻNIENIE 2018-05-14 576 KB pobierz

PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM ORAZ DRUKARKI LASEROWEJ I EKRANU PROJEKCYJNEGO 30 MARCA 2017 R.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime ZAPYTANIE OFERTOWE 2018-05-14 496 KB pobierz
mime ZAPYTANIE OFERTOWE C.D. 2018-05-14 351 KB pobierz
mime OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-05-14 4,74 MB pobierz
mime ISTOTNE POSTANOWIENIA 2018-05-14 3,06 MB pobierz
mime FORMULARZ CENOWY – nieaktualny 2018-05-14 900 KB pobierz
mime Formularz cenowy poprawiony 2018-05-14 967 KB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 4 2018-05-14 450 KB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 5a – PROJEKT UMOWY, CZĘŚĆ WIRTUALNA – dodano dn. 30 marca 2017 r. 2018-05-14 111 KB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 5b – PROJEKT UMOWY, CZĘŚĆ WIRTUALNA – dodano dn. 30 marca 2017 r. 2018-05-14 112 KB pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRACE REMONTOWE W SALI NR 50 Z ZAPLECZEM


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2018-05-14 766 KB pobierz
mime ZAPYTANIE OFERTOWE 2018-05-14 1,43 MB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 1 2018-05-14 3,03 MB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 2 2018-05-14 865 KB pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA DOSTAWY NARZĘDZI I URZĄDZEŃ DO DOPOSAŻENIA PRACOWNI


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018-05-14 447 KB pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ DO DOPOSAŻENIA PRACOWNI


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime ZAPYTANIE OFERTOWE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 2018-05-14 868 KB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 1 2018-05-14 5,44 MB pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA PRZETARGU NA PRACE REMONTOWE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018-05-14 434 KB pobierz

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ DOTYCZĄCA PRZETARGU NA DOSTAW OBRABIARKI CNC Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJI I URUCHOMIENIEM W RAMACH PROJEKTU „OD MECHANIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA”, ZAMIESZCZONEGO 27 LIPCA 2016 R. NUMER OGŁOSZENIA: 165935 – 2016.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 2018-05-14 190 KB pobierz

WYJAŚNIENIE Z 27 LIPCA 2016 R. DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJI I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO”, OGŁOSZONEGO 20 LIPCA 2016 R. NUMER OGŁOSZENIA: 46991 – 2016.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime WYJAŚNIENIE 2018-05-14 869 KB pobierz

PRZETARG NA DOSTAWĘ OBRABIARKI CNC Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM W RAMACH PROJEKTU „OD MECHANIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA”. NUMER OGŁOSZENIA: 165935 – 2016; DATA ZAMIESZCZENIA: 27 lipca 2016 R.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime OGŁOSZENIE 2018-05-14 1,8 MB pobierz
mime SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2018-05-14 419 KB pobierz
mime Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy 2018-05-14 113 KB pobierz
mime Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 2018-05-14 48,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy 2018-05-14 89,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2018-05-14 81,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2018-05-14 79,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy dostawy 2018-05-14 56,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw 2018-05-14 93 KB pobierz
mime Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór oświadczenia o nieujawnianiu tajemnicy przedsiębiorstwa 2018-05-14 87 KB pobierz
mime Załącznik nr 9 do SIWZ – zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów 2018-05-14 87 KB pobierz

PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO”. NUMER OGŁOSZENIA: 46991 – 2016; DATA ZAMIESZCZENIA: 20 lipca 2016 R.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime OGŁOSZENIE 2018-05-14 2,06 MB pobierz
mime SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2018-05-14 9,59 MB pobierz
mime Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 2018-05-14 171 KB pobierz
mime Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy 2018-05-14 102 KB pobierz
mime Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2018-05-14 81,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2018-05-14 80,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 6 a do SIWZ – umowa dostawy cz I (projekt) 2018-05-14 111 KB pobierz
mime Załącznik nr 6 b do SIWZ – umowa dostawy cz II (projekt) 2018-05-14 104 KB pobierz
mime Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw 2018-05-14 92,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór oświadczenia o nieujawnianiu tajemnicy przedsiębiorstwa 2018-05-14 88 KB pobierz
mime Załącznik nr 9 do SIWZ – zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów 2018-05-14 87 KB pobierz

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO”


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – scan pisma 2018-05-14 455 KB pobierz

PRZETARG NA DOSTAW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO” 24 CZERWCA 2016 R.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2018-05-14 4,73 MB pobierz
mime Załącznik nr 1 do SIWZ 2018-05-14 107 KB pobierz
mime Załącznik nr 2 do SIWZ 2018-05-14 212 KB pobierz
mime Załącznik nr 3 do SIWZ 2018-05-14 83,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 4 do SIWZ 2018-05-14 81 KB pobierz
mime Załącznik nr 5 do SIWZ 2018-05-14 85,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 6 do SIWZ 2018-05-14 110 KB pobierz
mime Załącznik nr 7 do SIWZ 2018-05-14 86,5 KB pobierz