Top transparent
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik mechanik lotniczy
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Technik ekonomista
Technik logistyk stoisko na targach
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Kierunki kształcenia


ROK SZKOLNY 2017/2018

Technik mechanik lotniczy ( 4 lata + matura)   

Zdobędziesz kwalifikację :

 • M.31. - Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

 Technik mechanik lotniczy, to specjalista do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- wykonywania ocen technicznych statków powietrznych,
- wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych,
- wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych,
- wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych

Dwa języki obce spośród następujących: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. angielski

(w tym jeden z kontynuacji z gimnazjum)

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, to: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Przeliczanie na punkty ocen z poszczególnych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • celujący - 18 punktów
  • bardzo dobry - 17 punktów
  • dobry - 14 punktów
  • dostateczny - 8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty

Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
Szczególne osiągnięcia - maksymalnie 17 punktów

 

Technik przemysłu mody ( 4 lata + matura)

 

Jest specjalistą modowym i może znaleźć zatrudnienie jako: projektant mody, konstruktor odzieży, stylista wizerunku, technolog w firmie odzieżowej, właściciel własnej firmy odzieżowej. Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, to: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

 

Technik organizacji reklamy ( 4 lata + matura)   

 

 Uczniowie zdobywają tytuł technika organizacji reklamy i wiedzę w zakresie następujących kwalifikacji:

 • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

W procesie kształcenia uczniowie nabywają umiejętności:

 • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • organizowania oraz prowadzenie kampanii reklamowej
 • projektowania oraz wykonywania produktów reklamowych

Dwa języki obce spośród następujących: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. angielski

(w tym jeden z kontynuacji z gimnazjum)

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, to: język polski, matematyka, j. obcy, informatyka

Przeliczanie na punkty ocen z poszczególnych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • celujący - 18 punktów
  • bardzo dobry - 17 punktów
  • dobry - 14 punktów
  • dostateczny - 8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty

Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
Szczególne osiągnięcia - maksymalnie 17 punktów

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiebiorstw, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej itp.

Absolwenci Technikum nr 1, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymują certyfikat EUROPASS, umożliwiający podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

 

Technik logistyk ( 4 lata + matura)   

 

 Uczniowie zdobywają tytuł technika logistyka i wiedzę w zakresie następujących kwalifikacji:

 • AU. 22. Obsługa magazynów
 • AU. 32. Organizacja transtortu

 

Technik logistyk zajmuje sie:

 • planowaniem i organizowaniem prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzaniem zapasami
 • organizowaniem prac zwiazanych z gospodarką magazynową
 • zarządzaniem gospodarką odpadami
 • planowaniem i organizowaniem prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w przedsiebiorstwach logistycznych, handlowych i spedycyjnych jako:

 • koordynatorzy zatrudnienia i zbytu
 • spedytorzy
 • przedstawiciele handlowi
 • specjaliści do spraw sprzedaży i planowania zakupów
 • specjalisci handlu elektronicznego
 • specjalisci obsługi klientów
 • organizatorzy transportu i logistyki miejskiej

Dwa języki obce spośród następujących: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. angielski

(w tym jeden z kontynuacji z gimnazjum)

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, to: język polski, matematyka, geografia, j. obcy.

Przeliczanie na punkty ocen z poszczególnych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • celujący - 18 punktów
  • bardzo dobry - 17 punktów
  • dobry - 14 punktów
  • dostateczny - 8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty

Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
Szczególne osiągnięcia - maksymalnie 17 punktów

Absolwenci Technikum nr 1, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymują certyfikat EUROPASS, umożliwiający podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

 

Technik pojazdów samochodowych ( 4 lata + matura)   

 

 Uczniowie zdobywają tytuł technika pojazdów samochodowych i wiedzę w zakresie następujących kwalifikacji:

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów                
 •          pojazdów samochodowych
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
 •        i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi
 •          pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do:

 • organizowania i wykonywania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • organizowania prac zwiazanych z gospodarką magazynową
 • dokonywania oceny stanu technicznego i ustalania przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych
 • zarządzania gospodarką odpadami
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • potrafi prowadzić dokumentację zwiazaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych

Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w:

 • Autoryzacyjnych Stacjach Obsługi (ASO)
 • Stacjach Kontroli Pojazdów
 • Salonach sprzedaży pojazdów samochodowych
 • Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
 • Przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • Firmach zajmujacych sie obrotem pojazdami samochodowymi i ich częsciami
 • Instytucjach zajmujacych się ewidencją pojazdów samochodowych

Dwa języki obce spośród następujących: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. angielski

(w tym jeden z kontynuacji z gimnazjum)

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, to: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Przeliczanie na punkty ocen z poszczególnych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • celujący - 20 punktów
  • celujący - 18 punktów
  • bardzo dobry - 17 punktów
  • dobry - 14 punktów
  • dostateczny - 8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty

Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
Szczególne osiągnięcia - maksymalnie 17 punktów

Absolwenci Technikum nr 1, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymują certyfikat EUROPASS, umożliwiający podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

 
Technik ekonomista ( 4 lata + matura)

 

 Uczniowie zdobywają tytuł technika ekonomisty 

Zdobywane kwalifikacje:

 • A.35. - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.36. - Prowadzenie rachunkowości

Dwa języki obce spośród następujących: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. angielski

(w tym jeden z kontynuacji z gimnazjum)

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, to: język polski, matematyka, geografia, j. obcy.

Przeliczanie na punkty ocen z poszczególnych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • celujący - 18 punktów
  • bardzo dobry - 17 punktów
  • dobry - 14 punktów
  • dostateczny - 8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty

Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
Szczególne osiągnięcia - maksymalnie 17 punktów

Absolwenci Technikum nr 1, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymują certyfikat EUROPASS, umożliwiający podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

 
Technik handlowiec ( 4 lata + matura)

 

Uczniowie zdobywają tytuł technika handlowca

Zdobywane kwalifikacje:

 • A.18 - Prowadzenie sprzedaży (zdobycie tylko tej jednej z dwóch kwalifikacji pozwala po zdaniu egzaminu na uzyskanie zawodu "Sprzedawca")
 • A.22 - Prowadzenie działalności handlowej

Dwa języki obce spośród następujących: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. angielski

(w tym jeden z kontynuacji z gimnazjum)

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, to: język polski, matematyka, geografia, j. obcy.

Przeliczanie na punkty ocen z poszczególnych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • celujący - 18 punktów
  • bardzo dobry - 17 punktów
  • dobry - 14 punktów
  • dostateczny - 8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty

Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
Szczególne osiągnięcia - maksymalnie 17 punktów

Absolwenci Technikum nr 1, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymują certyfikat EUROPASS, umożliwiający podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

 
Technik mechanik ( 4 lata + matura)

 

Uczniowie zdobywają tytuł technika mechanika. 

Zdobywane kwalifikacje do wyboru: 

 • M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • M.44. - Organizacj i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Dwa języki obce spośród następujących: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. angielski

(w tym jeden z kontynuacji z gimnazjum)

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, to: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Przeliczanie na punkty ocen z poszczególnych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • celujący - 18 punktów
  • bardzo dobry - 17 punktów
  • dobry - 14 punktów
  • dostateczny - 8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty

Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
Szczególne osiągnięcia - maksymalnie 17 punktów

 
Absolwenci Technikum nr 1, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymują certyfikat EUROPASS, umożliwiający podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. 

Szkoła Branżowa I Stopnia 

3 lata nauki

Zdobywane zawody:

 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających

Zdobywane kwalifikacje:

 • M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 Przedmiotów zawodowych uczysz się w szkole, a zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach. W czasie zajęć praktycznych nauczysz się samodzielnej obsługi tokarek, frezarek, szlifierek, wiertarek i innych maszyn oraz montażu, demontażu i naprawy maszyn i urządzeń.

Jeden język obcy spośród następujących: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, to: język polski, matematyka, j. obcy, informatyka

Przeliczanie na punkty ocen z poszczególnych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • celujący - 18 punktów
 • bardzo dobry - 17 punktów
 • dobry - 14 punktów
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty

Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
Szczególne osiągnięcia - maksymalnie 17 punktów

Oddział Wielozawodowy

 

 Zawód i miejsce praktyk wybierasz sam, np.: sprzedawca, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,  piekarz, rzeźnik wędliniarz, cukiernik, ślusarz, murarz, dekarz, stolarz, tapicer, krawiec, elektryk, fryzjer i.t.p. 

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest na podstawie umowy o pracę z pracodawcą - masz statut młodocianego pracownika. Zawód i miejsce praktyk wybierasz sam, może to być dowolny zawód mieszczący się w klasyfikacji zawodów robotniczych.  Jeśli wybierzesz specjalność operatora maszyn w przemyśle włókienniczym, szkoła zapewni Ci praktykę w firmach Wola i Ferax. Przy wyborze pozostałych specjalności, sam starasz się o miejsce praktyk.

Jeden język obcy spośród następujących: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, to: język polski, j. obcy, geografia, informatyka

Przeliczanie na punkty ocen z poszczególnych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • celujący - 18 punktów
  • bardzo dobry - 17 punktów
  • dobry - 14 punktów
  • dostateczny - 8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty

Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
Szczególne osiągnięcia - maksymalnie 17 punktów

 Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymują certyfikat EUROPASS, umożliwiający podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. 

 

Gimnazjum dla Dorosłych 

 

Dla osób, które ukończyły 16 lat. 
We wrześniu  2-17 r. rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. W związku z tym zapraszamy osoby, które ukończyły 16 lat oraz które ukończyły 1 lub 1 i 2 klasę w innych szkołach (czas nauki zostaje analogicznie skrócony).