Top transparent
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik mechanik lotniczy
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Technik ekonomista
Technik logistyk stoisko na targach
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Kalendarz semestru


L.P Data Wydarzenie
1. 03.09.2018r Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 2. 04.09.2018r. godz 1700 Zebranie rodziców klas pierwszych
 3. 26.09.2018r godz 1700

WYWIADÓWKA

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców

 4. październik 2018r Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej
 5. 25.10.2018r godz 1700 - 1800

DZIEŃ OTWARTY

Spotkanie informacyjne nauczycieli z rodzicami o postępach w nauce

 6. 02.11.2018r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 7. 11.12.2018r godz 1700 Zebranie rodziców. Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr
 8. 22.12.2018r - 01.01.2019r Zimowa przerwa świąteczna
 9. 11.01.2019r Termin wystawienia ocen za I semestr
 10. 14.01.2019r. godz 1430 Posiedzenie Rady Pedagogicznej klsyfiakcyjne za I semestr
 11. 16.01.2019r godz 1700 Zebranie rodziców. Wywiadówka semestralna
 12. 24.01,2019r godz 1400 Posiedzenie Plenarna Rady Pedagogicznej
 13.