Top transparent
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Technik logistyk stoisko na targach
Technik mechanik lotniczy
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Kalendarz semestru


L.P Data Wydarzenie
1. marzec Szkolenie na temat "Szkolna interwencja profilaktyczna"
 2. 14.03.2019r. godz 1700 Dzień otwarty - spotkanie wychowawców z rodzicami. Wywiadówka klas maturalnych
 3. marzec / kwiecień 2019r. Drzwi otwarte dla gimnazjalistów
 4. marzec / kwiecień 2019r.

Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat:

Organizacja przeprowadzania egzaminu maturalnego 2019r.

 5. kwiecień 2019r.

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

 6. 18.04-23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
 7. 17.04.2019r Wystawianie ocen w klasach maturalnych
 8. 17.04.2019r Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych
 9. 26.04.2019r godz. 1200 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
 10. 02.05.2019r. godz 1430 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 11. 06-08.05.2019r

Pisemne egzaminy maturalne

brak zajęć dydaktycznych w klasach niższych

 12. 16.05.2019r godz 1700

Zebranie rodziców

informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

 13. maj 2019r.

Dzień motocykla

14. 14.06.2019r. do godz 1200 Termin wystawienia ocen końcowych
 15. 14.06.2019r. godz 1430. Rada klasyfikacyjna
16. 19.06.2019r. godz 1400 Posiedzenie Plenarne Rady Pedagogicznej
17. 21.06.2019r.

Uroczyste rozdanie świadectw

zakończenie roku szkolnego 2018/2019