Top transparent
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Technik logistyk stoisko na targach
Technik mechanik lotniczy
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Biblioteka


Strona główna biblioteki

 

Biblioteka jest centrum informacyjnym szkoły. Jej zasoby to liczący ponad 20 000 woluminów księgozbiór, na który składają się lektury omawiane w poszczególnych klasach, literatura piękna polska i obca, literatura popularnonaukowa z przewagą książek z dziedziny ekonomii i techniki oraz wydawnictwa ogólnoinformacyjne. Gromadzone są ponadto kasety video i płyty CD z nagraniami lektur szkolnych i  programów edukacyjnych oraz czasopisma. Zbiory biblioteczne opracowywane są w programie MOL.

Biblioteka wyposażona jest w 5 stanowisk komputerowych,  co stanowi możliwość dotarcia do materiałów nie zawsze osiągalnych w sposób tradycyjny.

Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. 

Biblioteka pełni również ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania. Nauczyciele bibliotekarze dbają m.in. o:

  • kształtowanie kultury czytelniczej,
  • przygotowanie do samokształcenia,
  • stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań,
  • budzenie zainteresowania przeszłością oraz dniem dzisiejszym własnego regionu
  • popularyzację twórczości młodych lub mniej znanych artystów
  • rozbudzenie wrażliwości estetycznej i twórczej.

GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI

Poniedziałek             9.00 – 15.00
Wtorek                       9.00 – 15.00
Środa                         9.00 – 15.00
Czwartek                   9.00 – 15.00
Piątek                         9.00 – 15.00

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

         Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. W bibliotece jest wolny dostęp do półek z książkami i czasopismami.

3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres 2 tygodni – lektury, 1 miesiąca – inne.

4. Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom w miejscu pracy (na czas prowadzenia zajęć).

5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad itp. ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek  jednorazowo.

6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

7. Czytelnik, który zgubi książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

8. Przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie zobowiązani są do zwrotu do biblioteki wypożyczonych zbiorów, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej.

9. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej.

10. Sprzęt znajdujący się w pracowni może być wykorzystywany jedynie w celach edukacyjnych.

11. Zabrania się wykorzystywania komputerów do gier.

12. Korzystać można jedynie z programów zainstalowanych. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

13. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

14. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.