Top transparent
20191128 083037 hdr
20191108 111648 hdr
70375084 2377830072254448 562103703130079232 n
 dsc2029
79386378 2578199195550867 5839825160735031296 o
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19


1. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

2. Przed wejściem/po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce.

3. W pomieszczeniu biblioteki, przy biurku oprócz bibliotekarza może znajdować się 1 osoba, pozostałe zachowują minimum 1,5 metrowy dystans. (Jednocześnie w bibliotece może przebywać ograniczona liczba uczniów – trzy osoby maksymalnie).

4. W bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, spożywania posiłków i napojów.

5. Po wejściu do biblioteki, przy zwrocie i wyborze lektury należy stanąć przed ladą.

6. Wybrane książki będą podawane przez bibliotekarza.

7. Wszystkie przyjęte od uczniów zbiory będą poddane dwudniowej kwarantannie i dopiero po tym czasie mogą być  wypożyczone.

8. Ze stanowisk komputerowych w czytelni może korzystać maksymalnie troje uczniów.

9. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby- jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, czytelnik nie będzie obsługiwany.

10. Osoby oczekujące na wejście do biblioteki muszą zachować minimum 1,5 metrowy dystans od innych.

11. Korzystanie przez uczniów z odpłatnej usługi kserowania ( 20 gr strona A-4) będzie możliwe tylko w nagłych i uzasadnionych przypadkach.

 

 

               POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZWROTU KSIĄŻEK

· PODAJ BIBLIOTEKARZOWI SWOJE IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASĘ. 

· PODAJ TYTUŁY WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK.

· ODŁÓŻ KSIĄŻKI DO PUDEŁKA.