Top transparent
 dsc2029
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Slider
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Szkoła branżowa II stopnia


Kończąc Szkołę Branżową I Stopnia warto pomyśleć o rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego, którym jest Szkoła Branżowa II Stopnia:

  • Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła Branżowa II Stopnia może funkcjonować tylko w tych zawodach, które mają możliwość kontynuacji na poziomie technika. Nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub z ZSZ.
  • Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie.
  • Dodatkowo ważnym elementem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata.

 

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

  • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
  • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

 

Kandydat musi posiadać:

1. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,

3. Podanie o przyjęcie do szkoły,

4. Wypełniona ankietę dla kandydata

5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

6. 2 fotografię

 

W roku szkolnym 2020/2021 Branżowa Szkoła II Stopnia będzie nauczała w zawodach:

  • technik mechanik
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik handlowiec

 

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime Ankieta 2020-07-17 45,5 KB pobierz
mime Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia 2020-07-16 34,5 KB pobierz