Top transparent
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik mechanik lotniczy
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Technik ekonomista
Technik logistyk stoisko na targach
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Urszula Nowak


Emerytowana nauczycielka naszej szkoły, pani Urszula Nowak, napisała i opublikowała książeczkę dla dzieci p.t „Malowane dzieci”. Zainteresowani mogą ja nabyć w sekretariacie szkoły.