Top transparent
3
 dsc7568
379312315 611890964483814 8985326552148708868 n
347251474 1308274923437167 2342955718121225603 n
336908679 241767744917791 7799639592010489279 n
321260741 865583201533993 5317961027568626064 n
Img 1415
320885850 1108777769785925 7432588215631486722 n
329856717 2144736269046997 2668298781404425506 n
384993447 822999432948565 1465033263555828354 n
317922426 642872970961213 3778427934005099921 n

Kreatywni dziś kreatywni jutro


 

galeria

W sierpniu 2017 r.  II grupa uczestników projektu "Kreatywni dziś – Kreatywni jutro" realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ukończyła staże.
Kilka osób, podobnie jak w lipcu,  pracowało w Spółce Międzynarodowe Targi Łódzkie (nabywając kompetencje opisane przy grupie I).

 Dwóch uczestników realizowało staż w Brubeck Global Trading Sp. z.o.o  w  zakładzie produkcyjnym w Opiesinie k. Zduńskiej Woli. Marka BRUBECK to lider na rynku odzieży termoaktywnej w Polsce. Zajmuje się projektowaniem oraz produkcją termoaktywnej odzieży sportowej i outdoorowej  oraz bawełnianej i wełnianej bielizny bezszwowej. 

Stażyści poznawali charakter pracy m.in. w dziale marketingu, biurze obsługi klienta. Testowali projekty i przekazy reklamowe, opracowywali oferty handlowe, zbierali informacje o działaniach marketingowych firm odzieżowych oraz o powierzchni i czasie reklamowym w mediach branży reklamowej. Tym samym zdobywali doświadczenie związane z wybraną specjalnością - Technik organizacji reklamy.

W wyniku pracy z marką BRUBECK  uczestnicy nabyli wiedzę, kompetencje i umiejętności
m.in. w zakresie:

 •  opracowania oferty handlowej z zakresu sprzedaży usług reklamowych,
 • weryfikowania i interpretowania wyników badań rynkowych,
 • tworzenia tekstu i sloganu reklamowego oraz oceniania skuteczności tych form,
 •  tworzenia podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej,
 • posługiwania się komputerem, jako narzędziem pracy,
 • testowania projektów i przekazów reklamowych przed ich publikacją,
 • organizowania działalności informacyjnej przedsiębiorstwa (Public Relations),
 • organizowania miejsca sprzedaży oraz działalności wystawienniczej na targach i wystawach
  branżowych,
 • oceny walorów estetycznych przygotowanych reklam,
 • zastosowania różnorodnych technik reklamowych, sprzętu oraz materiałów wykorzystywanych
  w reklamie.
  Opiekunem stażystów był Pan Dominik Kosuń – Dyrektor Zarządzający marki BRUBECK .
galeria

W lipcu 2017 r.  I grupa uczestników projektu „Kreatywni dziś – Kreatywni jutro” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 odbywała staż w Spółce Międzynarodowe Targi Łódzkie największym w centralnej Polsce organizatorem imprez wystawienniczych. Zakres działalności MTŁ to m.in. organizacja branżowych targów, wystaw, konferencji o krajowym i międzynarodowym zasięgu, a także budowanie biznesowego i nowoczesnego wizerunku Łodzi i Regionu.

Stażyści poznawali specyfikę pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy m.in.: specjalista ds. marketingu, specjalista ds. promocji pracownik działu obsługi klienta, pracownik biura reklamy, media buyer, grafik komputerowy i inne. Zapoznawali się ze sprzętem technicznym stosowanym w usługach reklamowych, z trendami w zakresie rozwiązań technologicznych i know-how, zdobywali nowe doświadczenia zawodowe związane z wybraną specjalnością poprzez nawiązywanie kontaktów zawodowych, umożliwiających ich wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego.

W wyniku pracy w Spółce MŁT uczestnicy nabywali wiedzę, kompetencje i umiejętności m.in. w zakresie:

 • opracowania oferty handlowej z zakresu sprzedaży usług reklamowych,
 •  przeprowadzania negocjacji i rozmów handlowych z klientami firmy,
 •  zaplanowania, zarezerwowania i zakupienia powierzchni i czasu reklamowego w różnych typach mediów reklamowych w oparciu o zgromadzone informacje,
 •  zdefiniowania szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej),
 •  dobrania środków i nośników reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej,
 •  stworzenia tekstu i sloganu reklamowego oraz ocenienia skuteczności tych form,
 •  stworzenia podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej,
 •  zastosowania rysunku, zasady kompozycji, koloru i liternictwa w pracach projektowych,  posługiwania się komputerem jako narzędziem pracy,
 •  stworzenia ogólnego scenariusza reklamy radiowej i telewizyjnej,
 •  przetestowania projektu i przekazu reklamowego przed ich publikacją,
 •  dokonania korekty materiałów przygotowanych w przygotowalni poligraficznej i drukarni współpracującej z firmą,
 •  zorganizowania miejsca sprzedaży oraz działalności wystawienniczej na targach i wystawach     branżowych,
 •  ocenienia walorów estetycznych przygotowanych reklam,
 •  zastosowania różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie,
 •  ocenienia przebiegu, efektów i korzyści przeprowadzonej kampanii reklamowej.

Stażyści wykonywali swoje zadania pod nadzorem opiekunów – pracowników Spółki MTŁ: Pani Weronika Wiśniewska – Specjalista ds. promocji, Pani Agnieszka Ławniczak-Janeczek – Specjalista ds. marketingu.

galeria

03 lipca br. I grupa uczestników projektu „Kreatywni dziś – Kreatywni jutro” rozpoczęła staże w firmie Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. przy ul. Politechniki 4 w Łodzi.

Do niektórych zadań uczestników będzie należało m.in.:

 • Asystowanie w procesie pozyskiwania klientów i projektów z zakresu marketingu,
 • Prowadzenie rozpoznania rynku rozmaitych branż
 • Tworzenie bazy potencjalnych kontaktów i jej aktualizacja
 • Nawiązywanie kontaktu telefonicznego z klientami
 • Przygotowywanie prezentacji
 • Wspomaganie zespołu w pracach koncepcyjnych oraz w strategiach marketingowych i promocyjnych

Staże dla uczestników projektu odbywać się będą w lipcu – I grupa i sierpniu – II grupa.


W ostatnim tygodniu czerwca br. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu „Kreatywni dziś – Kreatywni jutro” dotyczące zbliżających się staży. Koordynator projektu p. Małgorzata Jakś instruowała przyszłych stażystów o obowiązkach i uprawnieniach związanych z odbywaniem staży:

 •  warunkach przejazdów oraz ubezpieczenia uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych  wypadków,
 • przestrzeganiu swojego harmonogramu pracy ustalonego przez pracodawcę,
 • rzetelnym wykonywaniu wszelkich powierzonych czynności.

Uczestnicy będą mieli także obowiązek szczegółowo dokumentować przebieg stażu oraz zdobytą wiedzę i kompetencje w „Dzienniczkach stażu”.  Ponadto zobowiązani są także do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Pracodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 24 maja 2017 r. uczestnicy projektu „Kreatywni dziś – Kreatywni jutro” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 odwiedzili redakcję „Dziennika Łódzkiego. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić redakcję i drukarnię gazety.  Wysłuchali historii jej powstania, kolejnych dekad istnienia oraz poznali bieżącą pracę. Przyjrzeli się z bliska stanowiskom pracy redaktorów, poznali formę powstawania gazety od strony technicznej. Na koniec odwiedzili drukarnię – dowiedzieli się o możliwościach skomplikowanych maszyn drukarskich oraz umiejętnościach pracujących tam techników. Uczestników po redakcji i drukarni oprowadzał red. Marek Ciszewski.

galeria

13 – 14 maja odbył się XI zjazd na studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu. W niedzielę zajęcia odbywały się w ciemni fotograficznej negatywowo – pozytywowej. Dobierano właściwe parametry naświetlania starych, czarno-białych negatywów i wykonywano odbitki.

galeria

5 i 6 maja odbył się ostatni VIII zjazd kursu”Grafika komputerowa” dla uczestników projektu „Kreatywni dziś – Kreatywni jutro”realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Ćwiczenia z modułu pt. ”Projektowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej z elementami renderingu 3D”, prowadzone przez dr inż. Radosława Wajmana, zakończone zostały zadaniem wykonanym przez uczestników w formie stworzenia obrazu z wykorzystaniem dotychczas poznanych funkcji programu Adobe Illustrator CS6. Moduł pt. „Podstawy programowania gier trójwymiarowych w środowisku Unity”. prowadzony przez dr inż. Tomasza Jaworskiego, Uczestnicy ukończyli tworząc podstawowy poziom gry trójwymiarowej w środowisku Unity3D .

galeria

 4 maja rozpoczął się kolejny kurs dla uczestników projektu pn. Nowoczesne techniki prezentacji multimedialnych – PREZI. Zajęcia prowadzi nauczyciel ZSZ nr 1 mgr inż. Paweł Kuśmirek.

galeria

VII zjazd kursu”Grafika komputerowa” – 7 i 8 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia dla uczestników projektu „Kreatywni dziś – Kreatywni jutro”realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Tematem realizowanych ćwiczeń z komputerami Apple iMac z modułu pt. „Projektowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej z elementami renderingu 3D”, które prowadzi dr inż. Radosław Wajman z programem Adobe Illustrator CS6, to „Tworzenie trójwymiarowych obrazów” oraz „Kompozycja” i „Gradient siatkowy”. Moduł pt. „Podstawy programowania gier trójwymiarowych w środowisku Unity” prowadzony przez dr inż. Tomasza Jaworskiego, to kontynuacja tworzenia „Terenu” do wykorzystania przy konstrukcji gry 3D. Uczestnicy mieli także możliwość poznania skryptów w języku C# w środowisku konstruowania gier Unity3D

galeria

6 kwietnia 2017r. uczestnicy projektu „Kreatywni dziś – Kreatywni jutro” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 odwiedzili

XX Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych

FILM VIDEO FOTO 2017 to największa  impreza  branżowa  w  Polsce,  która  odbyła się w hali Expo-Łódź przy al.Politechniki 4. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć sprzęt foto i video wiodących producentów oraz dystrybutorów z  branży. Wystawcy zaprezentowali bogatą oraz różnorodną ofertę sprzętu i akcesoriów fotograficznych, filmowych, audio – video oraz technologii multimedialnych. Uczestnicy Projektu mogli zapoznać się z  najnowszymi trendami, przetestować sprzęt czy poznać nowości technologiczne.

galeria

17 i 18 marca odbył się VI zjazd kursu”Grafika komputerowa”dla uczestników projektu „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Kolejne tematy zajęć z modułu pt. „Projektowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej z elementami renderingu 3D”, które prowadzi dr inż. Radosław Wajman z programem Adobe Illustrator CS6, to „Tworzenie i edycja krzywych” oraz „Praca z tekstem”. Uczestnicy rozpoczęli nowy moduł pt. „Podstawy programowania gier trójwymiarowych w środowisku Unity”.Prowadzi go dr inż. Tomasz Jaworski. Środowisko konstruowania gier Unity3D jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do ich tworzenia.

galeria

V zjazd kursu „Grafika komputerowa” – 03 i 04 marca to kolejne wykłady i ćwiczenia dla uczestników projektu „Kreatywni dziś – kreatywni jutro” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Rozpoczęto nowy moduł pt. „Projektowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej z elementami renderingu 3D”, którą prowadzi dr inż. Radosław Wajman. Uczestnicy zapoznali siż z podstawami obsługi jednego z najpopularniejszych programów przeznaczonych do tworzenia grafiki wektorowej Adobe Illustrator CS6. Ostatni moduł pt. „Grafika animacyjna” przeprowadziła dr Joanna Sekulska-Nalewajko, który zakończył się sprawdzianem praktycznym.

galeria

 


10 i 11 lutego 2017r. odbył się IV zjazd kursu „Grafiki komputerowej” w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ dla uczestników projektu „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Zajęcia „Grafika animacyjna” prowadziła dr Joanna Sekulska-Nalewajko. Uczniowie i nauczyciele tworzyli animacje oraz pliki muzyczne w programie Adobe Flash. Moduł „Grafika 3D” prowadzone przez mgr inż. Joannę Jojczyk to tworzenie animacji w formie filmików 3D. Uczestnicy mieli za zadanie stworzenie projektu animacyjnego według własnego pomysłu, który na konieczostał oceniony przez wykładowcę.

galeria

W styczniu br. odbyły się kolejne – II (13-14 sty.) i III (27-28 sty.) – zjazdy kursu „Grafiki komputerowej” w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ dla uczestników projektu „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Moduł „Grafika animacyjna” prowadziła dr Joanna Sekulska-Nalewajko. Uczniowie i nauczyciele zapoznali się z tworzeniem animacji w programie Adobe Flash. Zajęcia „Grafika 3D” prowadzone przez mgr inż. Joannę Jojczyk to kontynuacja zadań oraz tworzenie nowych obrazów graficznych 3D i animacji.

galeria

9 i 10 grudnia 2016 r. odbył się I zjazd kursu „Grafika komputerowa” dla 14 uczniów z klas II i III Technikum organizacji reklamy oraz nauczycieli –  p. Anny Łapety i p. Pawła Kuśmirka, uczestników projektu „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”  realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Zajęcia odbywają się w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Moduł „System operacyjny MacOS” prowadził dr inż. Radosław Wajman, natomiast Grafikę 3D – mgr inż. Joanna Jojczyk. Uczniowie i nauczyciele aktywnie brali udział w ćwiczeniach z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem. Były już pierwsze testy i praca domowa.

Koordynatorem projektu jest p. Małgorzata Jakś.

galeria

Od 24 października 2016 r. uczniowie rozpoczęli kurs języka rosyjskiego zawodowego. Obejmuje on 50 godzin zajęć z zakresu słownictwa z branży reklamowej. Biorą w nim udział wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie. Kurs odbywa się na terenie ZSZ nr 1 przy ul. Żeromskiego 10 i prowadzony jest przez panią Aleksandrę Swarzyńską. Na potrzeby kursu zakupiono podręczniki dla uczniów i nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Harmonogram zajęć

galeria

Kursy dla nauczycieli i studia podyplomowe dla nauczycieli. Od 15 października 2016 r. nauczycielka j. rosyjskiego zawodowego bierze udział w kursie: „ROSYJSKI W BIZNESIE”, którego celem jest doskonalenie i kształtowanie kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej w zakresie języka rosyjskiego w branży reklamowej. Również nauczycielka przedmiotów zawodowych z branży reklamowej rozpoczęła studia podyplomowe kwalifikacyjne „Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych” w WSB w Opolu.

galeria

Dokonano adaptacji pracowni komputerowej na Pracownię Sprzedaży Usług Reklamowych. Wymieniono podłogi, instalację elektryczną i lokalną sieć komputerową oraz pomalowano salę. Stworzono w szkole Pracownię Multimedialną i wyposażono ją w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, aparaty fotograficzne (lustrzanki), obiektyw szerokokątny oraz wyposażenie studia fotograficznego, a także meble.

galeria

Do dwóch pracowni językowych zakupiono meble i pomoce dydaktyczne.

galeria

Od 8 października 2016 r. nauczycielka języka angielskiego zawodowego uczestniczy w kursie dającym możliwość zdobycia praktycznej umiejętności funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku pracy mediów i reklamy.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „KREATYWNI DZIŚ – KREATYWNI JUTRO” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA  2014 – 2020.

Szczegółowy harmonogram


We wrześniu br. przeprowadzono spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami uczniów klas II i III technikum organizacji reklamy. Otrzymali oni ulotki oraz w rozmowach bezpośrednich udzielano im odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu rekrutacji oraz przebiegu realizacji projektu. 29 września 2016 r. – w wyniku przeprowadzonych działań odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem NR 2/DO/2016 dyrektora ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli, na którym dokonano analizy ankiet rekrutacyjnych kandydatów zgłoszonych do projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz regulaminem rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do udziału w projekcie zakwalifikowano 14 uczniów klas II i III Technikum organizacji reklamy oraz 5 nauczycieli – 3 uczących przedmiotów zawodowych oraz 2 uczących języków obcych: angielskiego i rosyjskiego.
galeria