Top transparent
20191128 083037 hdr
20191108 111648 hdr
70375084 2377830072254448 562103703130079232 n
 dsc2029
79386378 2578199195550867 5839825160735031296 o
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Kalendarz semestru


L.P Data Wydarzenie
1.

01.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/201
 2.

23.09.2020 r.

godz. 17.00

 

Zebranie rodziców klas pierwszych

 3.

17.09.2020 r.

godz.17.00

WYWIADÓWKA

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców.
 4.

Październik 2020r

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej
 5.

27.10.2020r.

godz.17.00 – 18.00

 

DZIEŃ OTWARTY

Spotkanie informacyjne nauczycieli z rodzicami
 o postępach w nauce
 6.

10.12.2021 r.

godz.17.00

 

Zebranie rodziców.

 Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
za I semestr
 7.

23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna
 8.

04.01. – 17.01

2021 r.

Ferie zimowe
 9.

22.01.2021 r.

Termin wystawiania ocen za I semestr
 10.

25.01.2021 r.

godz.15.30

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne
za I semestr
 11.

27.01.2021 r.

godz. 17.00

Spotkanie z rodzicami.

Wywiadówka semestralna