Top transparent
3
 dsc7568
379312315 611890964483814 8985326552148708868 n
347251474 1308274923437167 2342955718121225603 n
336908679 241767744917791 7799639592010489279 n
321260741 865583201533993 5317961027568626064 n
Img 1415
320885850 1108777769785925 7432588215631486722 n
329856717 2144736269046997 2668298781404425506 n
384993447 822999432948565 1465033263555828354 n
317922426 642872970961213 3778427934005099921 n

Usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach programu Erasmus+Plan postępowania na rok 2022


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime Plan_postępowań_na_rok_2022.pdf 2022-08-25 36 KB pobierz

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej, w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia


 Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej:

 

Oferta sprzedaży maszyny


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime załącznik 2020-10-07 1,41 MB pobierz
mime ogłoszenie 2020-10-07 705 KB pobierz

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 21.07.2020


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime roztrzygnięcie 2020-08-05 1,45 MB pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE - PODANIE CENY NA WYKUCIE OKNA I WSTAWIENIE BRAMY SEGMENTOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf 2020-07-21 1,37 MB pobierz

Wolne pomieszczenie na prowadzenie działalności gospodarczej w formie sklepiku szkolnego


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime ANKIETA.odt 2018-09-24 5,73 KB pobierz
mime OGŁOSZENIE.pdf 2018-09-24 466 KB pobierz

ZAPYTANIE DO ROZPOZNANIA CENOWEGO 26 MAJA 2017 r.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime ZAPYTANIE DO ROZPOZNANIA CENOWEGO NA DOSTĘP DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ERP – EpicoriScala 2018-05-15 598 KB pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 26 MAJA 2017 r.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I WYBORZE OFERTY 2018-05-15 608 KB pobierz
mime UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA 2018-05-15 338 KB pobierz
mime INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2018-05-15 1,13 MB pobierz
mime ZMIANA TERMINU 2018-05-15 35,8 KB pobierz
mime ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2018-05-15 13,8 KB pobierz
mime ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2018-05-15 19,8 KB pobierz
mime OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-05-15 5,27 MB pobierz
mime INFORMACJA 2018-05-15 487 KB pobierz
mime FORMULARZ CENOWY 2018-05-15 900 KB pobierz
mime OŚWIADCZENIE OFERENTOWE 2018-05-15 628 KB pobierz
mime OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU 2018-05-15 475 KB pobierz
mime PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ I 2018-05-15 2,9 MB pobierz
mime PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II 2018-05-15 2,86 MB pobierz
mime ZAPYTANIE OFERTOWE 2018-05-15 1,15 MB pobierz
mime ZASADA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 2018-05-15 2,81 MB pobierz
mime ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 2018-05-15 416 KB pobierz
mime FORMULARZ CENOWY AKTUALNY 2018-05-15 107 KB pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 26 KWIETNIA 2017 r.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime UNIEWAŻNIENIE 2018-05-14 576 KB pobierz

PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM ORAZ DRUKARKI LASEROWEJ I EKRANU PROJEKCYJNEGO 30 MARCA 2017 R.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime ZAPYTANIE OFERTOWE 2018-05-14 496 KB pobierz
mime ZAPYTANIE OFERTOWE C.D. 2018-05-14 351 KB pobierz
mime OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-05-14 4,74 MB pobierz
mime ISTOTNE POSTANOWIENIA 2018-05-14 3,06 MB pobierz
mime FORMULARZ CENOWY – nieaktualny 2018-05-14 900 KB pobierz
mime Formularz cenowy poprawiony 2018-05-14 967 KB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 4 2018-05-14 450 KB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 5a – PROJEKT UMOWY, CZĘŚĆ WIRTUALNA – dodano dn. 30 marca 2017 r. 2018-05-14 111 KB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 5b – PROJEKT UMOWY, CZĘŚĆ WIRTUALNA – dodano dn. 30 marca 2017 r. 2018-05-14 112 KB pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRACE REMONTOWE W SALI NR 50 Z ZAPLECZEM


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2018-05-14 766 KB pobierz
mime ZAPYTANIE OFERTOWE 2018-05-14 1,43 MB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 1 2018-05-14 3,03 MB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 2 2018-05-14 865 KB pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA DOSTAWY NARZĘDZI I URZĄDZEŃ DO DOPOSAŻENIA PRACOWNI


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018-05-14 447 KB pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ DO DOPOSAŻENIA PRACOWNI


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime ZAPYTANIE OFERTOWE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 2018-05-14 868 KB pobierz
mime ZAŁĄCZNIK NR 1 2018-05-14 5,44 MB pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA PRZETARGU NA PRACE REMONTOWE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018-05-14 434 KB pobierz

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ DOTYCZĄCA PRZETARGU NA DOSTAW OBRABIARKI CNC Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJI I URUCHOMIENIEM W RAMACH PROJEKTU „OD MECHANIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA”, ZAMIESZCZONEGO 27 LIPCA 2016 R. NUMER OGŁOSZENIA: 165935 – 2016.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 2018-05-14 190 KB pobierz

WYJAŚNIENIE Z 27 LIPCA 2016 R. DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJI I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO”, OGŁOSZONEGO 20 LIPCA 2016 R. NUMER OGŁOSZENIA: 46991 – 2016.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime WYJAŚNIENIE 2018-05-14 869 KB pobierz

PRZETARG NA DOSTAWĘ OBRABIARKI CNC Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM W RAMACH PROJEKTU „OD MECHANIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA”. NUMER OGŁOSZENIA: 165935 – 2016; DATA ZAMIESZCZENIA: 27 lipca 2016 R.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime OGŁOSZENIE 2018-05-14 1,8 MB pobierz
mime SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2018-05-14 419 KB pobierz
mime Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy 2018-05-14 113 KB pobierz
mime Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 2018-05-14 48,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy 2018-05-14 89,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2018-05-14 81,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2018-05-14 79,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy dostawy 2018-05-14 56,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw 2018-05-14 93 KB pobierz
mime Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór oświadczenia o nieujawnianiu tajemnicy przedsiębiorstwa 2018-05-14 87 KB pobierz
mime Załącznik nr 9 do SIWZ – zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów 2018-05-14 87 KB pobierz

PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO”. NUMER OGŁOSZENIA: 46991 – 2016; DATA ZAMIESZCZENIA: 20 lipca 2016 R.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime OGŁOSZENIE 2018-05-14 2,06 MB pobierz
mime SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2018-05-14 9,59 MB pobierz
mime Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 2018-05-14 171 KB pobierz
mime Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy 2018-05-14 102 KB pobierz
mime Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2018-05-14 81,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2018-05-14 80,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 6 a do SIWZ – umowa dostawy cz I (projekt) 2018-05-14 111 KB pobierz
mime Załącznik nr 6 b do SIWZ – umowa dostawy cz II (projekt) 2018-05-14 104 KB pobierz
mime Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw 2018-05-14 92,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór oświadczenia o nieujawnianiu tajemnicy przedsiębiorstwa 2018-05-14 88 KB pobierz
mime Załącznik nr 9 do SIWZ – zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów 2018-05-14 87 KB pobierz

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO”


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – scan pisma 2018-05-14 455 KB pobierz

PRZETARG NA DOSTAW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO” 24 CZERWCA 2016 R.


Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2018-05-14 4,73 MB pobierz
mime Załącznik nr 1 do SIWZ 2018-05-14 107 KB pobierz
mime Załącznik nr 2 do SIWZ 2018-05-14 212 KB pobierz
mime Załącznik nr 3 do SIWZ 2018-05-14 83,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 4 do SIWZ 2018-05-14 81 KB pobierz
mime Załącznik nr 5 do SIWZ 2018-05-14 85,5 KB pobierz
mime Załącznik nr 6 do SIWZ 2018-05-14 110 KB pobierz
mime Załącznik nr 7 do SIWZ 2018-05-14 86,5 KB pobierz