MT TSL – targi dla profesjonalistów. W  dniu 23.03.2018r. uczniowie klas 3 TL i 3TLRz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1  w Zduńskiej Woli kształcący się w zawodzie technik logistyk, uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Transportu, Spedycji i Logistyki Ptak Warsaw Expo 2018, w ramach projektu pt. ,,Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

MT TSL odbywały się w największym w Europie Środkowej Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO, w warszawskim Nadarzynie. II edycja Międzynarodowych Targów Transportu Spedycji i Logistyki 2018 to impreza, w której wzięło udział tysiące profesjonalistów związanych z szeroko rozumianą branżą: producenci, dystrybutorzy i importerzy. To miejsce premier pojazdów, a także prezentacji szerokiej oferty branży transportu, spedycji i logistyki. Nie zabrakło producentów i dystrybutorów największych marek tj. Mercedes, Man, Volvo, Scania, Iveco, Isuzu, Autosan, Ursus, Otokar, Irizar, VDL, MAZ i SOR. Wystawione zostały premierowe autobusy oraz zaprezentowano najnowsze rozwiązania  w transporcie publicznym.

Podczas Międzynarodowych Targów Transportu Spedycji i Logistyki 2018 swoją ofertę zaprezentowali producenci, dystrybutorzy i importerzy: aut ciężarowych, naczep i przyczep, części zamiennych, wyposażenia, akcesoriów, opon, smarów, płynów eksploatacyjnych, systemów telemetrycznych, sieci serwisów, kart paliwowych i oprogramowania dla transportu, operatorzy giełd ładunków, przewoźnicy drogowi, dostawcy usług prawnych, brokerskich i ubezpieczeniowych, a także centra logistyczne i dystrybucyjne oraz powierzchnie magazynowe. Tegoroczne targi zostały poszerzone o nowe strefy tematyczne i salony branżowe. Podczas MT TSL swoją ofertę zaprezentowali wystawcy nie tylko z Polski, ale również z Chin, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Równolegle do MT TSL odbywały się targi Warsaw Bus 2018, które już po raz trzeci były miejscem spotkań czołowych przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się transportem publicznym, producentów pojazdów, części i wyposażenia, systemów biletowych, infrastruktury przystankowej oraz najnowszych systemów informatycznych z przedstawicielami firm poszukującymi najlepszych rozwiązań technologicznych. Tegoroczne przedsięwzięcie rozszerzone zostało o salon transportu szynowego miejskiego i podmiejskiego – WarsawRail.

Imprezie towarzyszyły  liczne konferencje i spotkania biznesowe w specjalnej strefie Business Caffe z udziałem przedstawicieli ponad 100 firm produkcyjnych, sieci handlowych oraz klastrów branżowych, którzy zaprezentowali swoje zapotrzebowanie na przewozy, a także ponad 50 menadżerów firm logistycznych.Świetną atrakcją były pokazy driftu ciężarówek współorganizowane przez STW Center. Kierowcy pokazali co potrafią te ogromne maszyny. Można było skorzystać z symulatora jazdy ciężarówką. Młodzież przekonała się jak ciężka jest jazda takim dużym samochodem.

Podróże kształcą – o tym wiemy wszyscy. Wiedzę teoretyczną można było poszerzyć o wiedzę praktyczną.Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wycieczki i wyrazili ochotę na kolejne tego typu wyjazdy w przyszłości.

Opiekunowie wycieczki: Katarzyna Bombrych, Maria Szkudlarek oraz Radosław Michalski.

galeria

Studia podyplomowe dla nauczycieli.  W dniach 13/14, 20/21 oraz 27/28 stycznia 2018 r  dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży logistycznej – uczestnicy projektu „Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wzbogacało swoje kompetencje na studiach podyplomowych „Nowoczesne zarządzanie w produkcji i logistyce” w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Tematyka zajęć:

 • Podstawowe zasady Lean Management
 • Zrównoważona gospodarka zapasami (Redukcja zapasów w toku)
 • Przepływy materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa (zarządzanie zmianami w org)
 • System 5 S
 • Koła jakości
 • Założenia i istota kultury ciągłego doskonalenia
 • Zarządzanie zmianami w organizacji
 • Tworzenie mapy stanu przyszłego
 • Wdrażanie w praktyce stanu przyszłego
 • Lean game – symulacja leanmanufacturing
 • Koncentracja na kliencie i strumieniu wartości
 • Narzędzia diagnozy problemów: 5Why, Diagram Ishikawy, FTA, Matryca P-S
 • Kaiznen
 • Instruowanie pracowników wg modelu TWI
 • Relacje z pracownikami wg modelu TWI•
 • Przywództwo w kulturze lean
galeria

Kurs obsługi programu iScala. Od 2 stycznia 2018 r uczniowie rozpoczęli kurs pn. „Kurs obsługi programu iScala” realizowany w ramach projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”. Obejmuje on 120 godzin zajęć. Biorą w nim udział wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie. Kurs odbywa się na terenie ZSZ nr 1 przy ul. Żeromskiego 10 i prowadzony jest przez panią mgr Katarzynę Bombrych oraz pana mgr Radosława Michalskiego.