Top transparent
3
 dsc7568
379312315 611890964483814 8985326552148708868 n
347251474 1308274923437167 2342955718121225603 n
336908679 241767744917791 7799639592010489279 n
321260741 865583201533993 5317961027568626064 n
Img 1415
320885850 1108777769785925 7432588215631486722 n
329856717 2144736269046997 2668298781404425506 n
384993447 822999432948565 1465033263555828354 n
317922426 642872970961213 3778427934005099921 n

Współcześnie


Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ma 70 letnią tradycję, w szczególności w kształceniu kadry technicznej. Na przestrzeni tych lat zaszły ogromne zmiany, zarówno w strukturze jak i bazie lokalowej szkoły, która pełni ważną rolę w procesie kształcenia.

Obecnie w szkole funkcjonuje wiele dobrze wyposażonych pracowni. Są to:

 • dwie pracownie matematyczne
 •  pracownia technologiczna
 •  pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC wyposażona w obrabiarkę CNC, 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem CNC, 3 stanowiska z pulpitami sterującymi obrabiarką CNC
 • pracownia fizyczna
 • pracownia chemiczna
 • pracownia maszynoznawstwa i rysunku technicznego
 • dwie pracownie komputerowe
 • pracownia multimedialna
 • pracownia ekonomiczna
 • pracownia logistyczna z dostępem do systemu informatycznego iScalaEpicor ERP -  kompletnego, zintegrowany systemu wspierającego zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Pracownia wyposażona jest w 17 nowoczesnych stanowisk uczniowskich z laptopami, 4 wielofunkcyjne drukarki laserowe i projektor multimedialny.
 • cztery pracownie komunikacji w języku obcym
 • pracownia geograficzno – przyrodnicza EKOZONA wyposażona w nowoczesne zaplecze techniczne, sprzęt multimedialny i różnorodne pomoce dydaktyczne dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 • dwie pracownie historyczne
 • pracownia sprzedaży usług reklamowychwyposażona w 14 nowoczesnych komputerów z monitorami 21’, na których jest zainstalowany pełen pakiet Adobe CC. Pracownia jest dodatkowo wyposażona w studio fotograficzne z fotocelą, softboxem, systemem podwieszanych teł, namiotem bezcieniowym, 4 aparatami fotograficznymi Canon – lustrzanki z wymiennymi obiektywami i kolorową drukarką laserową.
 • pracownia języka francuskiego z tablicą interaktywną
 • trzy pracownie języka polskiego

Wszystkie pracownie wyposażone są w komputery ze stałym łączem internetowym i rzutniki, zaś pracownie komputerowe dodatkowo w skanery i drukarki oraz inne urządzenia niezbędne do nauczania technologii informatycznej.

Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności związane z kierunkiem kształcenia. W zależności od typu szkoły, naukę tę pobierają w szkolnych pracowniach ćwiczeń praktycznych, placówkach handlowych, zakładach rzemieślniczych czy przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Kształcenie zawodowe uczniów w naszej szkole odbywa się w sześciu pracowniach:

 • pracowni spawalnictwa
 • pracowni obróbki ręcznej - montaż
 • pracowni obróbki skrawaniem-toczenie
 • pracowni obróbki skrawaniem-obrabiarki różne
 • pracowni obsługi i napraw pojazdów samochodowych
 • pracowni pomiarów warsztatowych i kontroli jakości

Warunki do rozwoju fizycznego zapewnione są uczniom dzięki istnieniu sali gimnastycznej, nowoczesnej siłowni i dużego boiska sportowego.

szkole funkcjonuje ponadto biblioteka, świetlica, gabinet lekarski i sklepik.

Integralną częścią wychowania młodzieży jest przygotowanie jej do uczestnictwa w życiu kulturalnym. By temu sprostać szkoła organizuje wyjazdy na przedstawienia teatralne i filmy, wycieczki krajoznawcze, wystawy, wizyty w muzeach, wyjścia na imprezy organizowane przez Centrum Kultury Ratusz.   W szkole młodzież bierze czynny udział w konkursach, apelach i imprezach okolicznościowych.

Troska o uczniów przejawia się w otaczaniu opieką mniej zamożnych. Premiami finansowymi nagradzani są także uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu.

W szkole są realizowane trzy projekty unijne: Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika, Kreatywni dziś kreatywni jutroiWirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności. W ramach projektów wyposażane są pracownie:  logistyczna, sprzedaży usług reklamowych i pracownia oprogramowania i obsługi obrabiarek CNC oraz doposażane są pracownie komunikacji w języku obcym. Ponadto w ramach projektów uczniowie i nauczyciele biorą udział w licznych kursach, warsztatach edukacyjnych, stażach i studiach podyplomowych.