Top transparent
149145455 246280867033373 1983471636998939611 n
20191128 083037 hdr
79386378 2578199195550867 5839825160735031296 o
70375084 2377830072254448 562103703130079232 n
20191108 111648 hdr
 dsc2029
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

PROGRAM ERASMUS +


W naszej szkole rozpoczyna się realizacja projektu " Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy" finansowany ze środków programu Erasmus+. Projekt jest skierowany do uczniów klas 2 i 3 uczących się w zawodzie technik logistyk, technik reklamy, technik ekonomista oraz technik pojazdów samochodowych.
 
Projekt rozpoczyna się od rekrutacji wszystkich chętnych uczniów, do których program jest skierowany. Jednym z warunków wstępnych wzięcia udziału w rekrutacji będzie pozytywna ocena z testu sprawdzającego kompetencje językowe z języka angielskiego.
 
Test dla wszystkich uczniów, którzy zdeklarowali chęć udziały w projekcie odbędzie się w szkole 2 czerwca o godzinie 9,00.