Top transparent
3
 dsc7568
379312315 611890964483814 8985326552148708868 n
347251474 1308274923437167 2342955718121225603 n
336908679 241767744917791 7799639592010489279 n
321260741 865583201533993 5317961027568626064 n
Img 1415
320885850 1108777769785925 7432588215631486722 n
329856717 2144736269046997 2668298781404425506 n
384993447 822999432948565 1465033263555828354 n
317922426 642872970961213 3778427934005099921 n

Spotkanie podsumowujące realizację projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000139968 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.


W świetlicy naszej szkoły odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000139968 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.

 Na spotkanie zaproszone zostały władze powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych podległych powiatowi oraz nasze regionalne media.

Uczestnicy projektu kształcący się w zawodach technik logistyk, technik mechatronik
i technik pojazdów samochodowych przedstawili prezentację oraz opowiedzieli jak odbywały się ich dwutygodniowe zagraniczne praktyki w Grecji.
Projekt realizowano w miejscowości Leptokaria w obwodzie Saloniki. Zagraniczne praktyki zawodowe pozwoliły uczniom zwiększyć ich kompetencje zawodowe. Zdobyli oni nowe doświadczenia oraz zwiększyli swoje umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem języka branżowego.

 Realizacja projektu mobilności wpłynęła na ich wszechstronny rozwój w każdej dziedzinie. Uczniowie stali się bardziej otwarci na innych, bardziej uwierzyli w siebie i w swoje możliwości zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej.

Oprócz uczniów na tygodniowy wyjazd do Grecji pojechało także 3 nauczycieli z naszej szkoły biorąc udział w Job Shadowing (obserwacja pracy).

W ramach wyjazdu nauczyciele zapoznali się z placówką stażową, obserwowali jej struktury funkcjonowania oraz zarządzanie, wzięli udział w obserwacji pracy innych nauczycieli oraz lokalnych przedsiębiorców. Dzięki obserwacji mieli możliwość  m.in. ćwiczenia bezpośrednich rozmów w języku angielskim i niemieckim, zapoznania się
z nowymi metodami i narzędziami służącymi nauczaniu, wykorzystaniu metod komunikacyjnych, wykorzystaniu TIK, uczeniu się poprzez obserwacje lekcji innych nauczycieli, a także zapoznaniu i zdobyciu wiedzy krajoznawczej i kulturowej Grecji.

Na spotkaniu uczestnikom zostały wręczone certyfikaty potwierdzające udział w projekcie w językach polskim i angielskim, a na szkolnym korytarzu w gablocie możemy obejrzeć zdjęcia z pobytu uczniów i nauczycieli.