Top transparent
3
 dsc7568
379312315 611890964483814 8985326552148708868 n
347251474 1308274923437167 2342955718121225603 n
336908679 241767744917791 7799639592010489279 n
321260741 865583201533993 5317961027568626064 n
Img 1415
320885850 1108777769785925 7432588215631486722 n
329856717 2144736269046997 2668298781404425506 n
384993447 822999432948565 1465033263555828354 n
317922426 642872970961213 3778427934005099921 n

Program „Bankowcy dla Edukacji”


Program „Bankowcy dla Edukacji” to wspólna inicjatywa banków i firm infrastruktury bankowej realizowana we współpracy z instytucjami publicznymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i mediami. To odpowiedź na wieloletnie wyzwania społeczne i rozwojowe dotyczące zagadnień edukacji ekonomicznej, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Ostatnie dwa miesiące tego roku szkolnego  to szereg webinariów i wykładów związanych
z ekonomią, gospodarką i przedsiębiorczością w naszym kraju oraz całej Unii Europejskiej, ale także działań edukacyjnych  na temat cyberprzestępczości.

W programie uczestniczyły klasy I, II, III i IV Technikum ekonomicznego, I – III Technikum reklamy oraz klasa I bw szkoły branżowej. Były to m.in.:

- „Unia Europejska – rozmowy o przyszłości”

- „Nie stój, inwestuj”

- „Spoofing – zagrożenia i sposoby ochrony”

- „Prawo do bankowania, prawem młodych”

- „Bezpieczne płatności, jak uniknąć pułapek w sieci”

- „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

 

Inicjatorami i opiekunami byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i reklamy –

p. Anna Łapeta i p. Radosław Michalski.

 

Dodatkowo klasy I i III Technikum ekonomicznego odbyły wizytę w Baku PeKaO SA. Spotkanie prowadzone było przez pracowników banku, przedstawili oni ofertę produktów bankowych
dla młodych osób, m.in. konto bankowe wraz z jego korzyściami
i możliwościami w formie mobilnej aplikacji.  Podczas spotkania p. Radosław Michalski przedstawił młodzieży możliwości inwestowania na rynku giełd, rozwiązań i produktów inwestycyjnych
oraz o możliwościach inwestowania za pośrednictwem m.in. Banku PeKaO SA na polskim rynku kapitałowym.

Opiekunowie – p. Radosław Michalski i p. Anna Łapeta