Top transparent
149145455 246280867033373 1983471636998939611 n
20191128 083037 hdr
79386378 2578199195550867 5839825160735031296 o
70375084 2377830072254448 562103703130079232 n
20191108 111648 hdr
 dsc2029
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Uwaga!          

! Grupy językowe zostaną utworzone po dokonaniu rekrutacji. Każdy uczeń technikum będzie uczył się dwóch j. obcych. Jednym z nich będzie j. angielski, jako kontynuacja po szkole podstawowej.

! W razie nieosiągnięcia wymaganej liczby uczniów w oddziale, oddział może być połączony z innym lub nie zostanie utworzony.

! Rozszerzenia mogą ulec zmianie zależnie od ostatecznej konfiguracji zawodów w tworzonych klasach.