Rada pedagogiczna

 

Biologia

Izabela Adamczewska-Wieczorek

 

Chemia

Maria Szkudlarek

 

Fizyka

Marzena Lasota

Krzysztof Dominiak

 

Geografia

Małgorzata Cieślak

Paweł Rakowski

 

Historia

Jarosław Cieślak

Daria Grzelak - Gołąb <

Remigiusz Witkowski

 

Język polski

Ewa Pohl

Katarzyna Trzcińska

Barbara Kędzierska

Gabriela Knera

 

Język angielski

Elżbieta Barton

Anna Binas

Aneta Majewska

Katarzyna Zglińska - Pertkiewicz

 

Język francuski

Małgorzata Olizarowska

 

Język niemiecki

Małgorzata Cieślak

Barbara Makowska

 

Język rosyjski

Aleksandra Swarzyńska

Katarzyna Misiurka

 

Matematyka

Paweł Sudomir

Anna Likońska

Anna Sroczyńska

Marzena Lasota

Barbara Podsiadła

 

Wiedza o kulturze

Ewa Pohl

 

Pracownia ekonomiczno-informatyczna

Małgorzata Jakś

Radosław Michalski

 

Praktyczna nauka zawodu

Karol Mielczarek

Piotr Gałka

 

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

Małgorzata Jakś

Katarzyna Bombrych

Radosław Michalski

Anna Łapeta

Agata Garzyńska

Zbigniew Kluczkowski

Sylwia Ciepłucha

 

Przedmioty zawodowe - logistyka

Maria Szkudlarek

Katarzyna Bombrych

Małgorzata Olizarowska>

 

Przedmioty zawodowe - technologia organizacji reklamy

Małgorzata Jakś

 

Przedmioty zawodowe mechaniczne

Marcin Tęsiorowski

Krzysztof Dominiak

Sławomir Kornatka

Paulina Wolna

Andrzej Pikosz

Wojciech Niedźwiecki

Marek Oleksiak

 

Przedmioty zawodowe w technikum odzieżowym

Krystyna Sadowska

Kamila Stolarska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Niełacna

Krzysztof Dominiak

 

Religia

Jarosław Cieślak

ks. Marcin Matynka

Dawid Zemlak

 

Informatyka

Paweł Kuśmirek

 

Wiedza o społeczeństwie

Daria Grzelak - Gołąb

Remigiusz Witkowski

 

Wychowanie fizyczne

Beata Niełacna

Marek Prucnal

Sławomir Szkudlarek

Jarosław Grenda

Piotr Gałka

Kamilla Pietrzak

 

Pedagog szkolny

 

Biblioteka

Barbara Kędzierska