im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności

 Od 28 października 2017 r. dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży logistycznej rozpoczęło studia podyplomowe „Nowoczesne zarządzanie w produkcji i logistyce” w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach projektu sala 55 została doposażona w nowe meble (ławki, krzesła, biurko i krzesło dla nauczyciela), tablicę bezpyłową oraz  oraz podręczniki do nauki j. francuskiego logistycznego.

........................................................................................................................................................................................................................................

Dokonana została  adaptacja pracowni ekonomicznej nr 50 na pracownię logistyki. Wymieniona została podłoga, założono  instalację elektryczną i lokalną sieć komputerową, wymieniono drzwi wejściowe i drzwi do zaplecza, zamontowano rolety okienne oraz pomalowano salę. Pracownia logistyki została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, projektor multimedialny wraz z ekranem oraz drukarki laserowe. W pracowni stanęły także nowe meble.

.......................................................................................................................................................................................................................................

29 września 2017 r. uczestnicy projektu „Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, odwiedzili przedsiębiorstwo Hutchinson w Łodzi. Hutchinson jest grupą o światowym formacie, liderem w branży samochodowej, przemysłowej, lotniczej i produktów powszechnego użytku. Przedsiębiorstwo to jest chemiczną gałęzią Grupy Total. Hutchinson jest jednym ze światowych liderów w przetwarzaniu elastomerów. Uczestnicy wysłuchali historii powstania firmy oraz poznali bieżącą pracę. Przyjrzeli się z bliska stanowiskom pracy logistyków, planistów i magazynierów. Na koniec odwiedzili halę produkcyjną – dowiedzieli się jak wygląd proces produkcyjny i poznali możliwości skomplikowanych maszyn produkcyjnych. Opiekunowie wyjazdu edukacyjnego: Katarzyna Bombrych i Maria Szkudlarek.

.......................................................................................................................................................................................................................................

Od 29 września 2017 r. uczniowie rozpoczęli kurs języka francuskiego zawodowego. Obejmuje on 30 godzin zajęć z zakresu słownictwa z branży logistycznej. Biorą w nim udział wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie. Kurs odbywa się na terenie ZSZ nr 1 przy ul. Żeromskiego 10 i prowadzony jest przez p. Małgorzatę Olizarowską. Na potrzeby kursu zakupiono podręczniki dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. Harmonogram j.francuski

Od 28 września 2017 r. uczniowie rozpoczęli kurs języka rosyjskiego zawodowego. Obejmuje on 30 godzin zajęć z zakresu słownictwa z branży logistycznej. Biorą w nim udział wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie. Kurs odbywa się na terenie ZSZ nr 1 przy ul. Żeromskiego 10 i prowadzony jest przez p. Aleksandrę Swarzyńską. harmonogram-j.rosyjski


5 czerwca i 6 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie kursu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum Logistycznego, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Tematyką zajęć były zagadnienia związane z zawodem magazyniera. Zajęcia były prowadzone przez p. Krzysztofa Smolnika.


30 maja 2017 r.  odbyło się kolejne spotkanie kursu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum Logistycznego, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W tym dniu, dla pierwszej grupy uczestników, przeprowadzony został egzamin państwowy z modułu „Obsługa wózków jezdniowych” przy kursie „Magazyniera” . Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Egzamin został przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego.


22 maja 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie kursu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum Logistycznego, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli. Tematyką zajęć było poznanie klasyfikacji ładunków i magazynów. Odbyły się także jazdy wózkiem widłowym oraz próby podnoszenia ładunku.


 18 – 21 maja 2017 r. odbył się kurs obsługi programu iScala dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych logistycznych, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kurs zorganizowany był firmę L-Systems a prowadzącą była p. Joannę Kryśkiewicz- Kierownika serwisu / Konsultant ds. systemów ERP w L-Systems w Pile. Tematyka zajęć:

18 maja: Omówienie strony internetowej WL. Zasady korzystania z materiałów edukacyjnych. Sposoby logowania do WL. Logowanie do iScala. Przywracanie systemu iScala do postaci podstawowej. Korzystanie z pomocy techniczno-merytorycznej. Zdalna kontrola stacji. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu. „Definiowanie klientów oraz dostawców”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Kopiowanie artykułów”.

19 maja: Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu: „Definiowanie stanowisk roboczych, BOM oraz marszrut technologicznych”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wprowadzanie oferty, wydruk oferty, konwersja oferty na zamówienie sprzedaży”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wprowadzanie zamówienia sprzedaży, wydruk potwierdzenia, zamówienia sprzedaży”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wystawianie WZ, wystawianie faktury, zamknięcie faktury, rozliczenie faktury”.

20 maja: Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wprowadzanie zamówienia zakupu, edycja zamówienia zakupu, wydruk zamówienia zakupu”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wystawianie PZ, Wprowadzanie faktur zakupowych, wprowadzanie płatności”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Harmonogram procesu usługi logistycznej (zakup), harmonogram procesu usługi logistycznej (sprzedaż)”.

21 maja: Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Definiowanie magazynów, Przypisanie magazynów do klientów, Zdefiniowanie obszarów w magazynie, Zdefiniowanie lokalizacji magazynowych”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Kalkulacja zapotrzebowania materiałowego MRP, zwalnianie propozycji zleceń produkcyjnych, zwalnianie propozycji zamówień zakupu”.Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wprowadzanie zlecenia produkcyjnego, wprowadzenie RW, rejestrowanie operacji w zaleceniu produkcyjnym, rejestrowanie przyjęć produktów ze zlecenia produkcyjnego, zamknięcie zlecenia produkcyjnego”.

15 maja i 16 maja 2017 odbyło kolejne spotkanie kursu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum Logistycznego, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli. Tematyką zajęć było poznanie różnych napędów wózków widłowych a także tajników instalacji gazowych z uwzględnieniem montażu butli . Odbyły się także jazdy wózkiem widłowym oraz próby podnoszenia ładunku.

  13 maja 2017 odbyło kolejne spotkanie kursu z obsługi rozszerzonego program MS Excel dla uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”, realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kolejne tematy zajęć to: Wykresy. Tworzenie i zarządzanie wykresami. Wykresy przestawne. Tabela przestawna. Zarządzanie arkuszami. Dodawanie nowych arkuszy do aktywnego zeszytu. Zmiana nazwy arkusza w zeszycie. Usuwanie arkusza bądź grupy arkuszy z zeszytu. Zmiana koloru zakładki z nazwą arkusza. Dodawanie arkusza bądź grupy arkuszy do zeszytu. Przenoszenie lub kopiowanie arkusza lub grupy arkuszy w zeszycie.Test wiedzy


8 maja i 9 maja 2017 odbyło kolejne spotkanie kursu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum Logistycznego, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli. Tematyką zajęć było poznanie rodzajów wózków widłowych i zasad bezpieczeństwa ich obsługi. Odbyły się także jazdy wózkiem widłowym oraz próby podnoszenia ładunku


Od 6 maja 2017 r nauczycielka języka francuskiego zawodowego bierze udział w kursie  językowym ukierunkowanym  na słownictwo  zawodowe z zakresu logistyki  na poziomie C1. Celem tego kursu jest doskonalenie i kształtowanie kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej w zakresie języka francuskiego w branży logistycznej. Kurs języka francuskiego odbywa się w Alliance Française w Łodzi. Alliance Française to szkoła językowa oraz centrum kultur francuskojęzycznych. Zajęcia odbywają się z native speakerem. Na pierwszym spotkaniu trwającym pięć godzin lekcyjnych omówiona została tematyka związana z transportem drogowym, kolejowym, morskim i wodnym śródlądowym. Kolejne zajęcia odbędą się 20 maja bieżącego roku.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs dla nauczyciela – Język francuski

Szczegółowy harmonogram


 5 maja i 6 maja 2017 odbyło kolejne spotkanie kursu z obsługi rozszerzonego program MS Excel dla uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”,  realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kolejne tematy zajęć to:  Formatowanie danych. Formatowanie daty i czasu. Pułapki formatowania. Szybkie formatowanie, liczba miejsc dziesiętnych, symbole walut, procenty. Formatowanie arkusza. Kopiowanie formatów, kopiowanie szerokości kolumn. Krój, rozmiar i kolor czcionki. Pogrubienie, pochylenie, podkreślenie czcionki. Wyświetlanie długich tekstów. Dostosowanie wielkości czcionki. Wyświetlanie wielu wierszy. Zmiana szerokości kolumn w całym arkuszu. Precyzyjne ustawianie szerokości kolumn. Zmiana wysokości wierszy. Zmiana domyślnych parametrów tekstu.

 


29 kwietnia 2017 r odbyło kolejne spotkanie kursu z obsługi rozszerzonego program MS Excel dla uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”,  realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kolejne tematy zajęć to: Reguły i funkcje. Pasek formuł. Wywoływanie i zastosowanie wybranych funkcji. Tworzenie formuł, adresowanie, kopiowanie danych, serie danych, import danych. Omówienie zastosowania funkcji.


Od 29 kwietnia 2017 r nauczycielka j. rosyjskiego zawodowego bierze udział w kursie: „ROSYJSKI W BIZNESIE”, którego celem jest doskonalenie i kształtowanie kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej w zakresie języka rosyjskiego w branży logistycznej.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs dla nauczyciela – język rosyjski w sferze biznesu

Szczegółowy Harmonogram


W dniach: 24 i 25 kwietnia 2017 r. rozpoczął się kurs „Magazynier z obsługą  wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”  realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs  – Magazynier z obsługą wózków widłowych


Od 22 kwietnia  2017 r. dla 16 uczniów z klas II Technikum oraz 6 nauczycieli, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”  realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, rozpoczął się  kurs obsługi rozszerzonego program MS Excel. Obejmuje on 40 godzin zajęć z zakresu obsługi tego programu. Jest to kurs stacjonarny i zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych, Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp z o.o, w Zduńskiej Woli.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs obsługi rozszerzonego program MS Excel

Szczegółowy harmonogram


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejetności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy harmonogram


W wyniku przeprowadzonych działań 31 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem NR 1/DO/2017dyrektora ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli, na którym dokonano analizy ankiet rekrutacyjnych kandydatów zgłoszonych do projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz regulaminem rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych  do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 uczniów klas II-ich Technikum Logistycznego oraz 8 nauczycieli – 6 uczących przedmiotów zawodowych oraz 2 uczących języków obcych: francuskiego i rosyjskiego.


W styczniu  br. przeprowadzono spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami uczniów klas II-ich Technikum Logistycznego. Otrzymali oni ulotki oraz w rozmowach bezpośrednich udzielano im odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu rekrutacji oraz przebiegu realizacji projektu.