im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

Przetargi

 

Data Przedmiot zamówienia Załączniki
26 MAJA 2017 r.

ZAPYTANIE DO ROZPOZNANIA CENOWEGO

 

ZAPYTANIE DO ROZPOZNANIA CENOWEGO NA DOSTĘP DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ERP – EpicoriScala 
 26 MAJA 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I WYBORZE OFERTY  

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 ZMIANA TERMINU 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA     

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA     

 INFORMACJA

FORMULARZ CENOWY

 OŚWIADCZENIE OFERENTOWE

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU 

PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ I

PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZASADA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

FORMULARZ CENOWY AKTUALNY

 26 KWIETNIA 2017 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    

UNIEWAŻNIENIE

 

 30 MARCA 2017 R. PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM ORAZ DRUKARKI LASEROWEJ I EKRANU PROJEKCYJNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE    

ZAPYTANIE OFERTOWE c. d. dokumentu 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 ISTOTNE POSTANOWIENIA 

 FORMULARZ CENOWY – nieaktualny

 FORMULARZ CENOWY – poprawiony dn. 29 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 

ZAŁĄCZNIK NR 5a – PROJEKT UMOWY, CZĘŚĆ WIRTUALNA – dodano dn. 30 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5b – PROJEKT UMOWY, CZĘŚĆ WIRTUALNA – dodano dn. 30 marca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRACE REMONTOWE W SALI NR 50 Z ZAPLECZEM

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 10 informuje, że szkoła dysponuje wolnym pomieszczeniem wielkości 12 m2 na prowadzenie działalności gospodarczej w formie sklepiku szkolnego.
Zainteresowanych proszę o wypełnienie ankiety informacyjnej (link poniżej)  i złożenie jej w formie oferty w sekretariacie szkolnym /pomieszczenie nr 3/ do dnia 15 lutego 2017 roku.

Pobierz ankietę
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ  DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM  W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO”.

STRONA 1

STRONA 2

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA DOSTAWY NARZĘDZI I URZĄDZEŃ DO DOPOSAŻENIA PRACOWNI

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA KURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 14 UCZNIÓW TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY I 2 NAUCZYCIELI ZSZ NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA NARZʘDZI I URZĄDZEу DO DOPOSAŻENIA PRACOWNI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA PRZETARGU NA PRACE REMONTOWE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 14 UCZNIÓW TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY I 2 NAUCZYCIELI ZSZ NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

ZAPYTANIE OFERTOWE strona 1  

ZAPYTANIE OFERTOWE strona 2  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE strona 3   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE strona 4

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRACE REMONTOWE W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE strona 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE strona 2

 

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DN. 5 SIERPNIA 2016 R. DOTYCZĄCA PRZETARGU NA DOSTAW OBRABIARKI CNC Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM W RAMACH PROJEKTU „OD MECHANIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA”, ZAMIESZCZONEGO 27 LIPCA 2016 R. NUMER OGŁOSZENIA:  165935 – 2016.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYJAŚNIENIE  Z 3 SIERPNIA 2016 R. DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJI I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO”, ZAMIESZCZONEGO 20 SIERPNIA 2016 R., NUMER OGŁOSZENIA:  46991 – 2016.

 

WYJAŚNIENIE I INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

WYJAŚNIENIE c.d.

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ DOTYCZĄCA PRZETARGU NA DOSTAW OBRABIARKI CNC Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJI I URUCHOMIENIEM W RAMACH PROJEKTU „OD MECHANIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA”, ZAMIESZCZONEGO 27 LIPCA 2016 R. NUMER OGŁOSZENIA:  165935 – 2016.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

WYJAŚNIENIE Z 27 LIPCA 2016 R. DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJI I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO”, OGŁOSZONEGO 20 LIPCA 2016 R. NUMER OGŁOSZENIA:  46991 – 2016.

WYJAŚNIENIE

 

PRZETARG NA DOSTAWĘ OBRABIARKI CNC Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM W RAMACH PROJEKTU „OD MECHANIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA”. NUMER OGŁOSZENIA:  165935 – 2016; DATA ZAMIESZCZENIA:  27 lipca 2016 R. OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

Załcznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zacznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zacznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy dostawy 

Zacznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw

Zacznik nr 8 do SIWZ – wzór oświadczenia o nieujawnianiu tajemnicy przedsiębiorstwa

Zacznik nr 9 do SIWZ – zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów

PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO”. NUMER OGŁOSZENIA:  46991 – 2016; DATA ZAMIESZCZENIA:  20 lipca 2016 R.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
Zacznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 a do SIWZ – umowa dostawy cz I (projekt)

Załącznik nr 6 b do SIWZ – umowa dostawy cz II (projekt)

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór oświadczenia o nieujawnianiu tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 9 do SIWZ – zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO” ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  – scan pisma
PRZETARG NA DOSTAW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM ORAZ INNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU „KREATYWNI DZIŚ, KREATYWNI JUTRO” 24 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 2 do SIWZ  

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 a do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM DO REKULTYWACJI ZIELONYCH TERENÓW SZKOLNYCH.
PRZETARG NA REMONT OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO – 22 MAJA 2014 r. OGŁOSZENIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
FORMULARZ OFERTY
PROJEKT UMOWY

UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
……………………………………………
PRZETARG NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM – 16 kwietnia 2014 r. OGŁOSZENIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NA DOSTAW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM,

JEGO INSTALACJA I URUCHOMIENIEM

W RAMACH PROJEKTU „POLSKI MECHANIK EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE” – 24 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

Załącznik 4

Załącznik 4a 

Załącznik 5 

Załącznik 6

Załącznik 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty