im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

Rada rodziców

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej, najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży.

SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 – strona zostanie uaktualniona po 15 października

PREZYDIUM
  • Przewodniczący –
  • Skarbnik –
  • Sekretarz –
  • Członek –
  • Członek
  • Członek –
KOMISJA REWIZYJNA
  • Przewodniczący –
  • Sekretarz –
  • Członek –

REGULAMIN Rady Rodziców