im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika

 

 7 kwietnia 2017 r. grupa 20 uczniów (10 z technikum mechanicznego i 10 z technikum pojazdów samochodowych) wraz z 6 nauczycielami przedmiotów zawodowych zwiedzali targi motoryzacyjne „Motor show 2017” w Poznaniu. Wyjazd był zorganizowany w ramach zadania 9 projektu „OD MECHANIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA”,  współfinansowanego   w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W ramach projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” uczniowie klas technikum samochodowego oraz mechanicznego uczestniczyli w Targach  w Kielcach. Uczestnicy wyjazdu mogli poznać najnowsze techniki obróbki metali. Np. na  zdjęciu zamieszczonym poniżej jest naturalnej wielkości model ażurowego, czerwonego Ferrari Lusso, który jest drukowany ręcznymi drukarkami 3D przez grupę koła naukowego z Politechniki Warszawskiej.


11 stycznia 2017 r rozpoczął się kurs języka niemieckiego zawodowego technicznego dla 10 uczniów z grupy II (Technik pojazdów samochodowych). 30 godzin zajęć prowadzi pani Barbara Makowska w pracowni komunikacji w języku obcym.


Zadanie pierwsze projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” polegało na adaptacji pracowni szkolnej na potrzeby Pracowni Programowania i Obsługi Obrabiarek CNC. Zadanie to obejmowało również zakup tokarki sterowanej numerycznie CNC z układem sterowania i z pełnym wyposażeniem oraz zakup oprogramowania MTS. 12 grudnia 2016 r. dotarła do nas tokarka dydaktyczna EduTurn 6S. Została ona zainstalowana w wyremontowanej pracowni nr 21.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy harmonogram


Od 14 października 2016 r. realizowane  jest szkolenie„Nowoczesne techniki obsługi i naprawy pojazdów samochodowych”. W szkoleniu , które obejmuje 40 godzin, uczestniczy dziesięciu uczniów z klasy 2 TS  i 3 TS. Zajęcia prowadzi pan Sławomir Kornatka w pracowni samochodowej.

Harmonogram zajęć


29 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem NR 2/DO/2016 dyrektora ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli, na którym dokonano analizy ankiet rekrutacyjnych kandydatów zgłoszonych do projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz regulaminem rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowano 20 uczniów oraz 6 nauczycieli. Utworzono listę zakwalifikowanych Beneficjentów Ostatecznych oraz listę rezerwową.


5 września 2016 r. zostało zorganizowane spotkanie informacyjne z rodzicami , na którym przedstawiono najważniejsze założenia dotyczące realizacji projektów unijnych. Rodzice otrzymali ulotki zawierające najważniejsze informacje o projektach.