Top transparent
 dsc2029
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Slider
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

sukcesy uczniów - 2012/2013


Rok 2013

 

 • Dominika Polak, Angelika Garbarczyk, Martyna Glapa i Martyna Król wzięły udział w eliminacjach okręgowych VI Edycji Olimpiady Innowacji Technicznych w kategorii „pomoc dydaktyczna”. Dominika Polak zajęła II miejsce za pracę „Formalne ubiory męskie i damskie”. Angelika Garbarczyk zajęła ex aequo III miejsce za pracę „Rodzaje gorsetów we współczesnej modzie”. Martyna Glapa i Martyna Król zajęły exequo III miejsce za pracę „Ewolucja ubioru w ciągu wieków”. Powyższe prace zostały zakwalifikowane do eliminacji ogólnopolskich. Gratulujemy!
 • Arkadiusz Michalak, Radosław Stupski, Karol Jabłoński i Kamil Nowiński wzięli udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, ukończyli kurs e-learningowy i zadali egzamin on-line. Uczniowie nadal inwestują wirtualne pieniądze na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nagrodą za uzyskanie najwyższej stopy zwrotu z wirtualnych inwestycji są cenne nagrody rzeczowe. Zespołem uczniów opiekuje się nauczyciel zawodowych przedmiotów ekonomicznych – Radosław Michalski.
 • SIGG to największy ogólnopolski projekt edukacyjny poświęcony inwestowaniu, skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. Jego podstawą była zainicjowana przez Giełdę Papierów Wartościowych - Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG). Począwszy od 8. edycji, grę giełdową uzupełnił rozbudowany multimedialny kurs edukacyjny dotyczący inwestowania i zasad działania rynku kapitałowego. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. Dzięki dostępowi do giełdowego systemu transakcyjnego, zespoły uczestniczące w Grze mogą zainwestować wirtualne 100 000 zł w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Do ich dyspozycji jest również tzw. krótka sprzedaż, czyli strategia, która pozwala zarabiać również na spadkach kursów.
 • Adrian Żak, Rafał Kornacki i Arkadiusz Michalak zakwalifikowali się do zawodów okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości, które odbyły się w Katowicach. Opiekunem grupy był nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych – Radosław Michalak. Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 1000 szkół w całej Polsce. Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, rozwijanie zdolności analitycznego myślenia, umiejętności negocjacji i współdziałania w zespole oraz lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata.
 • Dominika Polak z kl. 3 TO zajęła II miejsce w kategorii "Plakat" podczas XIII Ogólnopolskiego Seminarium Studenckiego "Textil 2013". Seminarium organizowane jest przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ w ramach corocznego Festiwalu Techniki, Nauki i Sztuki. Kierowane jest do uczniów szkół średnich o profilu włókienniczym. Gratulujemy!
 • Arkadiusz Michalak z kl. 3 TH został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Stypendium takie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, średnia ocen minimum 4,75, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Serdecznie gratulujemy!

 

Rok 2012

 

 • Dominika Polak z kl. II TO i Angelika Piszczek z kl. IV TO –  zostały finalistkami V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Gratulujemy!
 • 9 maja 2012 r. Damian Krysiak z kl. 3 BW zajął jedno z trzech pierwszych równorzędnych miejsc prezentując swoje umiejętności gry na gitarze na Wojewódzkim Festiwalu Młodzieży Łódzkiej Komendy OHP. Damian będzie reprezentował Łódzką Komendę OHP na II Festiwalu Kultury Młodzieży w Puławach. Gratulujemy!
 • 23 kwietnia 2012 r. Dominika Polak zajęła III miejsce w kategorii „Prezentacja multimedialna” w XII Ogólnopolskim Seminarium Studenckim TEXTIL 2012 – „Moda – twórcze spojrzenie ucznia” Gratulujemy!
 • 24 kwietnia 2012 r. W dniu 24.04.2012 r. w Zduńskiej Woli Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi przeprowadziła wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Sprawny w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych. W I części konkursu zorganizowanej w siedzibie Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli uczestnicy rozwiązywali test składający się z 27 pytań, które obejmowały część techniczną mechaniki pojazdowej z elementami bhp w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.  Po sprawdzeniu i ocenie testów uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie błędy popełnili w trakcie rozwiązywania części pisemnej. W części praktycznej, która odbyła się w Autoryzowanej Stacji Obsługi „Autoweber” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli pod okiem mistrzów zawodu Michała Murawy i Pawła Ładziaka na przygotowanych stanowiskach młodzież wykonywała czynności demontażu i montażu części składowych samochodu. Wszyscy na bieżąco mieli możliwość śledzenia przebiegu praktycznej części konkursu obserwując współpracę, pracowitość i rzetelność swoich kolegów. Ocenę całości konkursu dokonało Jury, które bardzo wysoko oceniło poziom wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności uczestników. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły w składzie Mateusz Gołębiowski i Przemysław Pokora.  Zdobywcy pierwszego miejsca z Hufca Pracy w Zduńskiej Woli reprezentować będą ŁWK OHP w finałach ogólnopolskich IX edycji konkursu „Sprawny w zawodzie – 2012”. Życzymy powodzenia.
 • 27 marca 2012 r. Radosław Stupski z kl. II TE zajął III miejsce w IV edycji "Konkursu jednego wiersza" zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zduńskiej Woli za utwór „Piosenka”. Zgłoszone do konkursu wiersze oceniali poeci – Tadeusz Zawadowski i Roman Tomaszewski oraz Eugenia Mizera – kierownik filii BP w Zduńskiej Woli i Barbara Michalska – nauczycielka języka polskiego. Gościem specjalnym uroczystości była poetka Barbara Tyszkiewicz, która czytała swoje wiersze. Gratulujemy!
 • 24 stycznia 2012 r. Paulina Szewczyk z kl. II TE została Mistrzynią ortografii w konkursie zorganizowanym przez zduńskowolskie Towarzystwo Kultury Języka. W "Kontrdyktandzie" role ucznia i nauczyciela zostały zamienione. Tym razem błędy, w specjalnie przygotowanych tekstach, poprawiali uczniowie. Mimo, iż przy sprawdzaniu dyktand można było korzystać ze słowników ortograficznych, to wychwycenie wszystkich pomyłek nie było łatwe. Tym bardziej gratulujemy Paulinie.