Top transparent
 dsc2029
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Slider
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

sukcesy uczniów - 2014/2015


 

Rok 2015

 

 • Adam Piekielny z .kl. 2 TMS został wyróżniony przez Łódzką Państwową Inspekcję Pracy za projekt plastyczny, który wykonał na konkurs "Kultura bezpieczeństwa" ogłoszony przez Cewntralny Instytut ochrony Pracy. Plakat Adama został umieszczony w kalendarzu BHP na rok 2016. Serdecznie gratulujemy!
 • Dominik Michalak z kl. 3 TH po raz drugi został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 13 listopada w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dominikowi serdecznie gratulujemy!
 • Adam Rzeźniczak z kl. IV TM zajął I miejsce w konkursie „Wiedza o krwiodawstwie”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o honorowym oddawaniu krwi w szkołach ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
 • Karol Wal z Gimnazjum dla Dorosłych zajął II miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Informatycznej.
 • Karolina Mataśka z kl. IV HO została laureatką konkursu ortograficznego, który polegał na wychwyceniu błędów ortograficznych w przygotowanym tekście.
 • Justyna Jonczyk, Dominik Michalak i Tomasz Bilski, jako laureaci etapu szkolnego, uczestniczyli w etapie wojewódzkim konkursu w Łodzi 16 marca 2015 roku. Uczniowie zajęli siódme miejsce w regionie.

 

Rok 2014

 

 • Dominik  Michalak z kl. 2 THR  został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Stypendium takie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem - średnia ocen minimum 4,75, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Serdecznie gratulujemy!
 • Monika Machela, Paweł Ignaczak i Kacper Kobiera zajęli pierwsze miejsce w konkursie na prezentację multimedialną „Śladami bohaterów Westerplatte”. Konkurs ogłoszony został przez Gimnazjum nr 9 im. mjra H. Sucharskiego w Kielcach w związku z organizowanym przez tęże szkołę XXXI Sympozjum Szkół Westerplatte. Gratulujemy!
 • Julita Michalak została wyróżniona w konkursie literacko-dziennikarskim "Moja i Twoja Ojczyzna".  Wyróżnienie przyznano za reportaż „Aby patriotyzm brzmiał normalnie.” Praca powstała na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Tomaszem Polkowskim, dyrektorem Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.
 • Jakub Kędzierski zajął I miejsce za prezentację multimedianą "Straż pomaga, włókiennictwo wspomaga". Prezentacja była przygotowana na konkurs zorganizowany podczs XIV Ogólnopolskiego Seminarium Studenckiego Textil 2014. Gratulujemy!
 • Maja Kaczmarek zajęła II miejsce w Konkursie Wiedzy z Rachunkowości zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki im. Janusza Chechlińskiego w Łodzi.
 • Arkadiusz Michalak zajął IIImiejsce w Konkursie Wiedzy Ekonomiczno-Finansowej zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki im. Janusza Chechlińskiego w Łodzi.