Top transparent
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Technik logistyk stoisko na targach
Technik mechanik lotniczy
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

„ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM - stypendia dla najzdolniejszych”


70 uczniom Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli zostały przyznane stypendia w ramach projektu "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Uczniowie otrzymają stypendia w wysokości po 600,00 zł brutto za każdy miesiąc, czyli 6000,00 zł za okres 10 miesięcy.

Program stypendialny umożliwi rozwój edukacyjny dla zdolnych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.