Top transparent
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik mechanik lotniczy
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Technik ekonomista
Technik logistyk stoisko na targach
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe


Zapraszamy tegorocznych absolwentów do odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami. Dokumenty te można odebrać w sekretariacie szkoły.