Top transparent
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Technik logistyk stoisko na targach
Technik mechanik lotniczy
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Wybory do Rady Młodzieży Hufca Pracy 5-15 na rok szkolny 2018/2019.


W naszej szkole odbyły się wybory do Rady Młodzieży Hufca Pracy 5-15 na rok szkolny 2018/2019.

W drodze demokratycznych wyborów wyłoniono członków nowego zarządu: Przewodniczącym Rady Młodzieży został Maciej Koźba z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, zastępcą Adrian Pęksa z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, zaś sekretarzem Emilia Brzezińska z Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli.W skład Klubu Aktywnych weszło 13 uczestników – reprezentantów dwóch powiatów – zduńskowolskiego i łaskiego. Członkowie nowo wybranego zarządu otrzymali „Akt mianowania”, potwierdzający powierzone im funkcje.