Top transparent
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Technik logistyk stoisko na targach
Technik mechanik lotniczy
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

VII Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy


 

18 września 2018r. o godzinie  9.00 odbędzie się Etap I szkolny

VII Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim
i EuropejskimRynku Pracy

 

Wszyscy zgłoszeni uczestnicy proszeni są o przybycie 18 września br. o godz. 8.45 do sali komputerowej nr 29/30 (warsztaty) w celu zalogowania się do systemu Olimpiady. Uczniowie będą rozwiązywać test
od godz. 9.00 do 9.40.

Opiekun Olimpiady - Anna Łapeta

Olimpiada organizowana jest przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Współorganizator: Politechnika Białostocka.
Partnerzy: Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Barbary Kudryckiej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Biuro Karier Politechniki Białostockiej, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „Innovatione”, Podlaski Klub Biznesu.