Top transparent
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Technik logistyk stoisko na targach
Technik mechanik lotniczy
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Poczatek roku szkolnego 2018/2019


Tysiące szkół, tysiące klas
Rozwarło swoje bramy...
Do wspólnej pracy stańmy dziś.
Uwaga! Za – czy – na – my!

Nowy rok szkolny przywitał nas piękną i słoneczną pogodą. Pani Dyrektor Szkoły Małgorzata Cieślak, podczas inauguracji roku szkolnego 2018/ 2019 powitała przybyłych gości- Panią Monikę Wojtczuk Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa w Zduńskiej Woli oraz Panią Katarzynę Wajman przedstawicielkę Ochotniczego Hufca Pracy a także przybyłych uczniów i grono pedagogiczne. W swoim przemówieniu przypomniała wszystkim o wydarzeniach 1 września 1939 roku i żołnierzach poległych w obronie kraju a na koniec  życzyła wszystkim uczniom sukcesów, motywacji i zapału do pracy w nowym roku szkolnym. Następnie głos zabrała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego a także zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową szkoły.

 

W nowym roku szkolnym w naszej szkole utworzone zostały następujące klasy pierwsze:

I EH (ekonomiczno- handlowa) - wychowawca Małgorzata Jakś

I LR (logistyk- organizacja reklamy) - wychowawca Daria Grzelak- Gołąb

I SM (mechanik pojazdów samochodowych- mechanik) - wychowawca Katarzyna Trzcińska

I wielozawodowa (szkoła branżowa I stopnia) – wychowawca Aneta Klimkiewicz