im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

Monthly Archives: Wrzesień 2017

Wolontariat w naszej szkole

„Kim jest człowiek?” To pytanie nurtowało i nurtuje nie tylko filozofów. Formułowano różne wyrażenia wskazujące na jakąś cechę wyróżniającą ludzki gatunek spośród innych żyjących na Ziemi. Odpowiedź na powyższe pytanie wiąże się także z próbą określenia, co dla człowieka jest ważne w jego życiu.
Człowieka, oczywiście poza stwierdzeniem – homo sapiens, charakteryzowano jako istotę społeczną, homo religiosus, homo faber, homo ludens, animalsymbolicum. Od pewnego czasu podkreśla się, że człowiek to homo consumens. Analizując te określenia, możemy nakreślić portret człowieka jako istoty rozumnej, żyjącej we wspólnocie, twórczej, doświadczającej przeżyć duchowych. Jesteśmy istotamibawiącymi się; potrafimy posługiwać się znakami umownymi, interpretować je.
Człowiekowi XXI wieku przypisuje się przede wszystkim cechę ‘konsumowania’. Człowiek współczesny kupuje sobie szczęście, kupuje nowe doznania, kupuje przyjaciół, miłość… A to również oznacza, że ktoś te potrzeby sprzedaje. Człowiek XXI wieku to istota, która swój czas spędza na konsumowaniu tego, co nabyła ( oczywiście odliczając czas poświęcony na nabywanie). Dość smutny portret homo sapiens. Być może tak jest w rzeczywistości, ale jeżeli mamy tego świadomość, to na przekór tej tezie spróbujmy się temu przeciwstawić. Znamy dużo pięknych sentencji o człowieku i jego wartości. Spróbujmy wcielić je w życie. Poświęćmy odrobinę swojego czasu, by pomóc drugiemu człowiekowi. Rozejrzyjmy się dokoła, a znajdziemy na pewno osoby, którym będziemy mogli coś ofiarować. Osobie samotnej nie dadzą radości pieniądze, ale zapewne obecność drugiego człowieka, chwila rozmowy, wspólny spacer będą dla niej pięknym darem.
W naszej szkole zaczęła działać rada wolontariatu. Jeżeli wiesz, że ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje pomocy, zgłoś to członkom rady lub opiekunkom wolontariatu. Jeżeli masz jakiś pomysł na działania, które przyniosłyby pożytek, radość osobom potrzebującym, podziel się z nami swoimi projektami.
Dołącz do nas.
Nie bądźmy tylko homo consumens. Nasze działania w dużej mierz określają to, kim jesteśmy.
Kim jesteśmy? Tymi, którzy chcą pomagać.

Rada wolontariatu w ZSZ nr 1
Robert Krajewski 1 aw
Agnieszka Szymańska 1 aw
Łukasz Filipowicz 1 bw
Przemysław Darol 1 TL
Michał Rosołowski 2 TSO
Natalia Gajzler 3 TE
Karolina Janicka 3 TE
Żaneta Kupis 3 TE
Natalia Michalak 3 TE
Monika Wacławek 3 TE
Aleksandra Gorczyca 4 TE
Sylwia Kępka 4 TE
Ewelina Stasiak 3 TLR
Natalia Bednarek 3 TSM

Opiekunki wolontariatu: Joanna Skalska, Ewa Pohl

Certyfikat” Zadowolony konsument”

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 otrzymał certyfikat „Zadowolony konsument” potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych. Niniejszy dokument został wystawiony przez Europejskie Centrum Wspierania Marketingu, na podstawie pozytywnej opinii uczniów i ich rodziców na portalach społecznościowych. Tytuł „Zadowolonego konsumenta” jest tym bardziej cenny, że szkoła nie mogła w żaden sposób wpłynąć na jego uzyskanie. Badania internetowe i opinie uczniów, rodziców i instytucji współpracujących ze szkołą były całkowicie anonimowe, co umożliwiało szczerość wypowiedzi. Dziękujemy.
.

Sztafeta dziewcząt – I miejsce!

21 września odbyły się indywidualne biegi przełajowe na szczeblu powiatowym. Reprezentacja dziewcząt zajęła drużynowo I miejsce. Na sukces zapracowały następujące zawodniczki: Natalia Architek – 2 miejsce, Marta Grzelak – 6 miejsce, Julia Wawrzyniak – 8 miejsce, Natalia Albiniak – 9 miejsce, Wiktoria Jakubowska – 10 miejsce, Patrycja Malinowska – 11 miejsce, Aleksandra Sadowska – 14 miejsce, Marta Ładziak – 15 miejsce, Daria Lisowska – 26 miejsce, Katarzyna Kaczmarek – 27 miejsce. Gratulujemy!

Samolot w „Mechaniku”

W naszym szkolnym ogrodzie „wylądował” samolot TS 11 Iskra. Jest to wycofana już z użytku maszyna, która wykorzystywana będzie w praktycznej nauce zawodu uczniów kierunku technik mechanik lotniczy. Kierunek ten istniej u nas od ubiegłego roku. Samolot został sprowadzony z Zespołu Szkół Zawodowych w Pabianicach, która to szkoła kształciła kiedyś mechaników lotnictwa. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz byłym pracownikom lotniska w Łasku za zorganizowanie transportu. Continue reading

X Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP

15 września wzięliśmy udział X Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP „Na Szlaku Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej 1939-1945, zorganizowanym przez Łódzką Wojewódzka Komenda OHP oraz  Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli.

Trasa rajdu przebiegała drogami miasta i gminy Zduńska Wola oraz gmin Sędziejowice i Zapolice. W rajdzie rowerowym długości około 30 km wzięło udział 287 rowerzystów. Rajd rozpoczął się przy Pomniku „Poległych w walce o wyzwolenie Ojczyzny”. Oficjalnego rozpoczęcia imprezy dokonali – Komendant ŁWK OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther oraz  Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak, którzy powitali uczniów z wychowawcami, oraz zaproszonych gości – I Zastępcę Prezydenta Miasta Zduńska Wola Elżbietę Szlachetkę-Sikorę, Starostę Powiatu Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, przedstawicieli instytucji państwowych, pracodawców, przedstawicieli służb mundurowych, sponsorów, wolontariuszy Muzeum Św. Maksymiliana Marii Kolbe, księdza Mariusza Butkiewicza z Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz media. Następnie przedstawiciele Policji udzielili młodzieży i wychowawcom krótkich wskazówek o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasie poruszania się w kolumnie rowerów i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Po oficjalnym oddaniu hołdu i złożeniu wiązanek pod tablicą Św. Maksymiliana oraz pod „Pomnikiem Poległym w Walce o Wyzwolenie Ojczyzny”, uczestnicy ruszyli w trasę. Podczas rajdu kwiaty złożono także w Karsznicach pod Pomnikiem  ,,Ku czci ofiar faszyzmu kolejarzom Juliuszowi Sylii, Kazimierzowi Kałużewskiemu”, w Marzeninie pod Mogiłą Zbiorową Trzech Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 roku, oraz w lesie w Emilianowie pod tablicą pamiątkową Pilota Ppor. W.P Edwarda Kramarskiego. Przy tablicy pamiątkowej w Emilianowie honorową wartę pełnili żołnierze 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, zaś uczestników rajdu powitał sam Dowódca jednostki ppłk. Robert Gurzęda.

Zakończenie rajdu rowerowego odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym, gdzie organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, min.  konkursów i konkurencji sportowych.

Nasza szkoła otrzymała Puchar Starosty Zduńskowolskiego za najliczniejszą grupę młodzieży, która wzięła udział w Rajdzie, zaś wszyscy jego uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy, znaczki okolicznościowe i materiały informacji turystycznej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Celem rajdu było oddanie hołdu bohaterom i ofiarom II wojny światowej, przypomnienie o wielkim poświęceniu społeczeństwa polskiego, które złożyło najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. Oprócz akcentów patriotycznych młodzież miała możliwość poznania walorów turystyczno – krajoznawczych.  Continue reading

Początek roku szkolnego

Rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. W uroczystości uczestniczył starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik. Dyrektor Małgorzata Cieślak powitała wszystkich zebranych i życzyła im sukcesów w pracy i nauce. Przedstawiła też  nowych nauczycieli, którzy w tym roku podjęli pracę w naszej szkole. Przedstawiciele uczniów, tradycyjnie już, złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową szkoły. W tym roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 zostało utworzonych pięć pierwszych klas pierwszych:  1 TER (technikum ekonomiczne i organizacji reklamy) – wychowawca Anna Łapeta, 1 TL (technikum logistyczne) – wychowawca Radosław Michalski, 1 SM (technikum mechaniczne i pojazdów samochodowych) – wychowawca Maria Szkudlarek, 1 aw (zawodowa) – wychowawca Małgorzata Olizarowska i 1 bw (zawodowa) – wychowawca Marcin Tęsiorowski.

Continue reading